• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej: przegląd, ocena i stosowane strategie zmniejszające ryzyko

10 Lutego 2022

Autorzy artykułu dokonali przeglądu zagrożeń pożarowych w obiektach infrastruktury transportowej. Uwagę poświęcili przede wszystkim tunelom i mostom, zwłaszcza zaś przyczynom wzrostu ryzyka pożarowego w tych obiektach w ostatnich latach. Przeprowadzone badania pozwoliły określić czynniki mające kluczowy wpływ na ryzyko pożarowe oraz strategie, które je niwelują.

Co istotne, autorzy proponują w swojej pracy procedurę w postaci flowchartu, która może zmniejszać zagrożenie pożarowe dla obiektów infrastruktury służącej transportowi. Zakłada ona identyfikację obiektu, a następnie jego scharakteryzowanie. W kolejnym kroku należy opisać ryzyko pożarowe i odporność elementów konstrukcyjnych na ogień. Po dokonaniu oceny odporności ponownie przeprowadza się analizę ryzyka pożarowego.

Opisując strategie zwiększające bezpieczeństwo pożarowe mostów i tuneli, autorzy wyszczególnili działania pierwotne, czyli właściwe założenia projektowe i architektoniczne. Na odporność ogniową obiektu największy wpływ mają bowiem materiały budowlane, które posłużyły do jego wzniesienia. Zwrócono uwagę na odpowiedniej grubości otulinę betonową elementów konstrukcyjnych oraz ognioodporność elementów stalowych. Ponadto opisane zostały zalety materiałów kompozytowych w kontekście zwiększania odporności pożarowej przy zachowaniu parametrów konstrukcyjnych obiektu.

Fire hazard in transportation infrastructure: Review, assessment and mitigation strategies, Venkatesh Kodur, M. Z. Naser, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2021

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry