• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Łączność w sytuacjach kryzysowych

10 Lutego 2022

Łączność podczas prowadzenia akcji ratowniczej ma kluczowe znaczenie. Im większa powierzchnia zdarzenia, im bardziej zróżnicowany jego obszar, tym trudniejsze jest utrzymanie nieprzerwanej komunikacji bezprzewodowej.

W prezentowanym artykule dokonano analizy elementów służących kompleksowemu i efektywnemu wykorzystaniu urządzeń bezprzewodowych do komunikacji. Autorzy skupili się na zasadach i sposobach monitorowania wydajności sieci bezprzewodowej, jej niezawodności w konkretnych warunkach oraz czasie. Zwrócili także uwagę na zarządzanie energetyczne urządzeniami, właściwą alokację zasobów wchodzących w skład systemu łączności, zachowanie i utrzymanie standardów QoS (Quality of Service), przepustowość i interoperacyjność sieci.

Kompleksowa ocena wymienionych wyżej czynników jest niezwykle istotna, pozwala bowiem budować systemy wykorzystujące niezawodne rozwiązania, zarówno w kontekście oprogramowania, jak i samych urządzeń. Stąd pomysł na szczegółowy przegląd rodzajów technologii komunikacyjnych stosowanych w łączności podczas różnego rodzaju działań ratowniczych. W tekście mowa jest także o dopasowaniu nowych technologii do istniejących standardów, znajdziemy w im również liczne propozycje obiecujących rozwiązań, dzięki którym będzie można pokonać ograniczenia rozwiązań już funkcjonujących w łączności, co przyczyni się do ogólnej poprawy wydajności sieci w strukturach ratowniczych.

A comprehensive survey of emergency communication network and management, Sanjoy Debnath, Wasim Arif, Sourav Roy, Srimanta Baishya, Debarati Sen, Wireless Personal Communications, 2021

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry