• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Umiejscowienie przeciwpożarowych zbiorników wodnych w zależności od występującego ryzyka

10 Stycznia 2022

Podczas zwalczania pożarów lasów kluczowe do osiągnięcia założonego celu gaśniczego są dwa czynniki: zasoby wody - środka gaśniczego oraz dostępność sił i środków. W omawianym artykule przedstawiono badanie alternatywnej metody wyznaczania lokalizacji przeciwpożarowych zbiorników wodnych do zwalczania pożarów lasów.

Zrealizowano je w trzech etapach. Po pierwsze wyznaczono strefy zagrożenia pożarowego, następnie wskazano obszary umożliwiające budowę przeciwpożarowego zbiornika wodnego, a trzecim krokiem była lokalizacja tych zbiorników pod względem strategicznym. Zmienne, które wzięto pod uwagę do badań, to użytkowanie i zajmowanie gruntów, zapewnienie występowania zbiorników wodnych, ukształtowanie terenu, nachylenie terenu, bliskie sąsiedztwo dróg dojazdowych, wielkość opadów atmosferycznych.

Autorzy artykułu posługiwali się w badaniach takimi technikami modelowania, jak logika rozmyta, odległość euklidesowa czy analiza sieci. Uwzględnili obszary o różnych poziomach zagrożenia pożarowego, analizując kompleksowo tylko tereny o wysokim i bardzo wysokim ryzyku pożarowym ze względu na duży potencjał w planowaniu i modelowaniu lokalizacji zbiorników wodnych.

W prezentowanym tekście omówiono metody wyznaczania optymalnych miejsc, w których powinny znajdować się przeciwpożarowe zbiorniki wodne w odniesieniu do konkretnych obszarów leśnych o różnym stopniu zagrożenia pożarowego.

Allocation of water reservoirs to fight forest fires according to the risk of occurrence, Antonio Henrique Cordeiro Ramalho, Evandro Ferreira da Silva, J ́eferson Pereira Martins Silva, Nilton Cesar Fiedler, Fernanda Dalfior Maffioletti, Leonardo Duarte Biazatti, Taís Rizzo Moreira, Ronie Silva Juvanhol, Journal of Environmental Management, 296, 2021

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry