• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Postrzeganie przez australijskich strażaków stresu cieplnego, zmęczenia i regeneracji podczas realizacji zadań w środowisku ekstremalnym

10 Stycznia 2022

Celem opisywanego w artykule badania była analiza postrzegania stresu cieplnego i zmęczenia wśród czynnych strażaków australijskich oraz stosowanych przez nich praktyk regeneracyjnych. Zostało ono przeprowadzone za pomocą ankiety prospektywnej. Metoda ta opiera się na prognozowaniu ryzyka wystąpienia określonego zdarzenia medycznego w populacji. Wybierając kohortę, czyli grupę populacyjną, można określić m.in. jej stan zdrowia  czy zidentyfikować efekt przyczynowo-skutkowy ekspozycji na określony czynnik. W przypadku australijskich strażaków był to stres cieplny oraz zmęczenie związane z realizacją zadań służbowych w ekstremalnych warunkach.

W badaniu wzięło udział 473 strażaków. Pytania ankietowe obejmowały takie zagadnienia, jak: postrzeganie realizowanych czynności operacyjnych, obszary ciała narażone na największy stres cieplny czy najbardziej wymagające fizycznie i umysłowo czynności powodujące zmęczenie. Kolejne pytania koncentrowały się wokół praktyk regeneracyjnych, ograniczania czy też minimalizowania narażenia na ekspozycję cieplną i wykorzystywania strategii służących chłodzeniu.

W artykule opisano i przeanalizowano wyniki badania. Wskazują one obszary działań i konkretne rodzaje akcji ratowniczo-gaśniczych wywołujące podczas pracy największe narażenie na obcowanie z wysoką temperaturą. Strażacy opowiedzieli o tym, jak radzą sobie z regeneracją oraz chłodzeniem organizmu i jakich technik do tego używają.

Jak podkreślają autorzy tekstu, przeprowadzone badania mogą posłużyć jako wstęp do wdrażania dobrych praktyk i uświadamiania mniej doświadczonym strażakom, w jaki sposób radzić sobie z trudnościami codziennej służby w przypadku wysokich temperatur, zmęczenia oraz jak regenerować się przed kolejnym zdarzeniem.

Australian firefighters perceptions of heat stress, fatigue and recovery practices during fire-fighting tasks in extreme environments, Hugh H.K. Fullagar, Edgar Schwarz, Andrew Richardson, Sean R. Notley, Donna Lu, Rob Duffield, Applied Ergonomics 2021, 95

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry