• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej

10 Listopada 2021

Autorzy artykułu skupili się na problemie pożarów wielkopowierzchniowych na terenach otwartych, wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez zmiany klimatu. Jesteśmy ich świadkami coraz częściej, dlatego istotne jest rozważenie możliwości, które daje nauka, pod kątem „zarządzania pożarami”. Autorzy starają się znaleźć sposób, aby skutecznie rozpowszechniać informacje o rozwiązaniach w zakresie zwalczania takich zagrożeń.

W tekście tym skupili się na podejściu translacyjnym. To nowy termin w nauce, niedawno zadebiutował w literaturze naukowej. Oznacza on przełożenie (translację) osiągnięć nauki teoretycznej na zastosowanie praktyczne. Dochodzi do połączenia obydwu podejść, co pozwala uzyskać możliwie najlepsze efekty dążeń naukowych. TWS (Translational Wildfire Science) jest podejściem bardziej holistycznym i integruje wiedzę naukową z różnych dziedzin.

Autorzy zauważają, że podejście translacyjne uwzględnia wiedzę empiryczną i łączy ją z nauką jako całością. Jednocześnie w procesie uzyskiwania danych angażuje osoby spoza środowiska naukowego w celu sprawdzenia, czy badania odnoszą się do zagadnień realnych, do faktycznie występujących scenariuszy, np. pożarowych, z którymi mają do czynienia strażacy. W materiale nakreślono możliwości nowej metody badań, wskazując, jak mogłaby się ona przyczynić do rozwoju wiedzy i udoskonalenia sposobów radzenia sobie z pożarami wielkopowierzchniowymi, których rozprzestrzenianie się zależy często od wielu czynników.

Supporting a shift in wildfire management from fighting fires to thriving with fires: The need for translational wildfire science, Fantina Tedim, Sarah McCaffrey, Vittorio Leone, Carmen Vazquez-Varela, Yaella Depietri, Petra Buergeltf, Raffaella Lovreglio, Forest Policy and Economics, vol. 131, 2021

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry