• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

10 Września 2021

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, Spatial knowledge and firefighters’ wayfinding performance: A virtual reality search and rescue experiment, Yangming Shi, John Kang, Pengxiang Xia, Oshin Tyagi, Ranjana K. Mehta, Jing Du, Safety Science 139, 2021

Działania strażaków podczas realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych wymagają bardzo często szybkiego przetworzenia informacji związanych z orientacją przestrzenną. Literatura dotycząca tego zagadnienia wskazuje jedynie zachowania typowe dla populacji w codziennych sytuacjach wymagających czerpania i przetwarzania informacji przestrzennych. Autorzy takich publikacji piszą o korzystaniu z punktów orientacyjnych, map, oznakowaniu dróg i tras, wiedzy oraz innych wskazówkach wspomagających odnalezienie właściwej drogi. Niewiele jednak wiadomo o tym, w jaki sposób informacje znajdujące się w przestrzeni, w której działa strażak, wpływają na jego wydajność i zachowanie przy założeniu istotnie ograniczonego czasu i braku możliwości pozyskania pełnej wiedzy o wyborze właściwej drogi poszukiwań lub opuszczeniu budynku czy nawet ewakuacji z niego.

Autorzy tekstu podjęli próbę wypełnienia omawianej luki, przeprowadzając eksperyment i wykorzystując do niego coraz powszechniej stosowaną wirtualną rzeczywistość. Polegał on na odnalezieniu w symulowanym labiryncie biurowym trzech osób poszkodowanych. Każdy z czterdziestu strażaków biorących udział w badaniu poddany został działaniu różnych czynników w opisywanej przestrzeni biurowej.

Analiza eksperymentu, przedstawiona w artykule, pozwoliła lepiej zrozumieć, jak różne formy i źródła wiedzy o przestrzeni, w której strażak wykonuje swoje zadania, wpływają na jego rzeczywiste zachowanie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. To z kolei umożliwi lepsze projektowanie i prowadzenie szkoleń dla profesjonalistów walczących z pożarami.

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry