• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego

10 Września 2021

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego, The combination of deep breathing and mental imagery promotes cardiovascular recovery in firefighters, J.P. Biéchy, C. Charissou, S. Gobert, J.C. Verdier, E. Castel-Lacanal, D. Amarantini, L. Fautrelle, Ergonomics, 2021

Działania ratowniczo-gaśnicze wymagają zaangażowania siły i wytrzymałości fizycznej, ale także powodują silny stres dla układu sercowo-naczyniowego. Dla utrzymania serca w dobrej kondycji i efektywnego realizowania zawodowych zadań kluczowa jest właściwa i szybka regeneracja pomiędzy kolejnymi interwencjami. Artykuł  z czasopisma „Ergonomics” analizuje próbę zbadania regeneracji układu sercowo-naczyniowego przez głębokie oddychanie i obrazowanie mentalne (właściwe użycie zasobów wyobraźni).

Czterdziestu strażaków, którzy wzięli udział w badaniu, zostało podzielonych na dwie grupy. Poddano ich fizycznym próbom wydolnościowym, a następnie w każdej z nich, liczącej sobie po dwadzieścia osób, wskazano sposoby regeneracji. Członkowie pierwszej grupy po próbie wydolnościowej dla uspokojenia i regeneracji czytali przyjemną książkę, a drugiej - realizowali eksperymentalny program głębokiego oddychania i obrazowania mentalnego.

Autorzy podkreślają, że podczas 24-godzinnej zmiany służbowej przed kolejnymi akcjami ratowniczo-gaśniczymi strażacy powinni podejmować próby regeneracji. Przeprowadzony eksperyment dowiódł, że tytułowe głębokie oddychanie i właściwa wizualizacja efektywnie i szybko regenerują poddawany silnemu stresowi układ sercowo-naczyniowy. Okazuje się, że jest to sposób skuteczniejszy niż czytanie książki. Co więcej, opisane praktyki pozwalają na utrzymanie formy fizycznej i mentalnej na dłużej. Warto byłoby zalecać strażakom takie sposoby regeneracji.

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry