• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu...

10 Września 2021

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu (BIM - Modelowanie informacji o budynku), A dynamic fire escape path planning method with BIM, Jinlong Wang, Guofu Wei, Xiaofei Dong, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020

Charakter architektury dominującej w aglomeracjach oraz wzrost ich populacji sprawiają, że zagadnienie ewakuacji użytkowników obiektów nastręcza inżynierom coraz więcej trudności. Dotyczy to w szczególności budynków wysokich i wysokościowych oraz obiektów o dużej powierzchni i stopniu skomplikowania układu funkcjonalnego. Autorzy niniejszego artykułu analizują dynamiczną metodę BIM (Building Information Modelling).

W materiale opisano szczegółowo, jak algorytmy z wykorzystaniem odpowiednich danych tworzą ścieżki ewakuacji dla użytkowników budynków. Dzięki zastosowaniu BIM rozmieszczone w budynku sensory w czasie rzeczywistym analizują i pozyskują informacje o ewakuowanych i ich lokalizacji. Poruszona została także kwestia algorytmów wykorzystanych do budowy ścieżek ewakuacyjnych. Dzięki stosowaniu modelowania BIM można m.in. określić miejsca gromadzenia się ludzi oraz przestrzenie, gdzie dochodzi do wstrzymania procesu ewakuacji (przez przepływ zbyt dużej liczby osób). Autorzy zwracają uwagę, że kiedy model ewakuacyjny zostanie już wykonany, rozpoczyna się testowanie go na konkretnych przykładach.

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry