• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Trzy różne taktyki gaśnicze stosowane przez służby ratownicze

7 Marca 2019

Three Different Fire Suppression Approaches Used by Fire and Rescue Services, Stefan Sardqvist, Anders Jonsson, Paul Grimwood, „Fire Technology” 2018.

Czy możliwe jest stworzenie jednej spójnej taktyki działań gaśniczych dla wszystkich służb na całym świecie? Z pewnością nie. Jednak można i warto sformułować najważniejsze reguły przydatne podczas każdej akcji.

Autorzy artykułu wzięli pod lupę różne podejścia do gaszenia, kładąc nacisk na aspekty związane z intensywnością i efektywnością działań oraz ograniczonymi zasobami ludzkimi. Tekst jest efektem analizy aż 6 tys. raportów sporządzonych po zakończeniu akcji gaśniczych. Uzyskane dane jakościowe i ilościowe pozwalają określić statystyczną ilość środka gaśniczego podawaną na każdy metr kwadratowy powierzchni pożaru. Ukazują one znaczące różnice, niekoniecznie najlepiej opisywane dotychczas w literaturze przedmiotu. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Ostatnie dekady galopującego postępu technologicznego przyniosły ze sobą nieznane wcześniej zagrożenia. Nowe materiały stosowane są coraz powszechniej, w coraz większych ilościach. Przez pryzmat tych zmian zupełnie inaczej patrzy się na działania gaśnicze.

Artykuł z pewnością zaciekawi nie tylko strażaków zajmujących się zagadnieniami operacyjnymi, ale także inżynierów zainteresowanych bezpieczeństwem pożarowym. 

st. bryg. w st. sp. dr inż. Waldemar Jaskólski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

do góry