• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Projekt hybrydowego robota służącego do prowadzenia rozpoznania wykorzystującego podczerwień

10 Listopada 2021

Tekst omawia obecne trendy i kierunki dotyczące projektowania i budowy mobilnych robotów służących do rozpoznania sytuacji pożarowej lub realizacji zadań gaśniczych. Autorzy przedstawili kompleksowo technologie elektroniczne oraz rozwiązania mechaniczne.

Budowa robotów, o których mowa, została przeanalizowana w kontekście trzech kluczowych elementów: odpowiedzialnego za przemieszczanie się maszyny (koła lub kończyny), systemu służącego do rozpoznania pożarowego lub wykonania działań gaśniczych oraz elementu kontrolującego robota (sterowanie). Robot powinien być odporny na wysoką temperaturę oraz wzrost ciśnienia związany z wybuchami podczas realizacji zadań w strefie zagrożenia. Mobilność zapewniają elementy w rodzaju kończyn - w przypadku robotów kroczących - oraz kół, w tym gąsienic, jeśli robot przemieszcza się, wykorzystując właściwości jezdne.

Z kolei funkcjonalność gaśniczą uzyskuje się dzięki ruchomemu ramieniu, źródle środka gaśniczego i urządzeniu do jego podawania. System kontrolowania pracy robota opiera się zwykle na kontroli przez zastosowane serwo (urządzenie umożliwiające sterowanie różnymi procesami fizycznymi przy zachowaniu wysokiej precyzji).

W materiale szczegółowo przeanalizowano i omówiono elementy budowy robotów oraz określono kierunki, jakie obierają obecnie inżynierowie podczas projektowania tego typu maszyn. Być może przyjdzie czas, kiedy człowiek nie będzie już musiał narażać swojego zdrowia i życia, aby zdobyć podstawowe informacje o sytuacji pożarowej, z którą ma do czynienia?

Design of a small wheel-foot hybrid firefighting robot for infrared visual fire recognition, Anfu Guo, Tao Jiang, Junjie Li, Yajun Cui, Jin Li and Zhipeng Chen, Mechanics Based Design of Structures and Machines, https://doi.org/10.1080/15397734.2021.1966307

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry