• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Produkty spalania w symulowanych pożarach obiektów przemysłowych

10 Listopada 2021

Większość badań dotyczących skutków ekspozycji na niebezpieczne produkty spalania dotyczy w dużej mierze pożarów budynków mieszkalnych. Zbyt mało analiz odnosi się do pożarów obiektów przemysłowych, z których ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem pochodzi znacznie więcej związków toksycznych. Podczas badań przedstawianych w artykule zmierzono stężenia takich substancji lotnych, jak: związki organiczne (LZO), tzw. kwaśne gazy czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne powstające podczas symulowanych pożarów w pomieszczeniach przemysłowych. Zbadano także, w jaki sposób oraz w jakiej ilości opisywane związki osadzają się na sprzęcie ochrony indywidualnej i skórze strażaków.

Wyniki badań wskazują, że stężenia substancji niebezpiecznych w analizowanych warunkach są często wyższe niż podczas pożarów budynków mieszkalnych. Autorzy zaznaczyli, że niezbędne są dalsze badania, by określić stopień przenikania tych substancji przez skórę i osadzania się ich na sprzęcie pożarniczym oraz umundurowaniu specjalnym. Z artykułu możemy także dowiedzieć się, które etapy działań ratowniczo-gaśniczych powodują największe narażenie na bliski kontakt z gazami pożarowymi niebezpiecznymi dla zdrowia.

Combustion products generated in simulated industrial fires, Katherine M. Kirk, Zenon Splawinski, Raymond C. Bott & Michael B. Logan, Journal of Occupational and Environmental Hygiene, https://doi.org/10.1080/15459624.2021.1976410

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry