• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Badanie rozwojowych czynników ryzyka związanego z zabawą ogniem dzieci przedszkolnych

10 Grudnia 2021

W artykule opisano badanie, na podstawie którego określono, jak obcowanie dzieci przedszkolnych z ogniem, w tym rozpalanie go, może wpływać na ich rozwój, zdrowie psychiczne i zachowania psychospołeczne. W eksperymencie wzięły udział maluchy w wieku od dwóch do sześciu lat. Zanim przystąpiono do eksperymentu opiekunowie prawni małych uczestników wypełnili ankiety dotyczące zdrowia psychicznego swoich pociech oraz ich ewentualnych niepokojących doświadczeń z przeszłości związanych z ogniem.

Przeprowadzono analizy opisowe oraz test zgodności chi-kwadrat umożliwiający między innymi sprawdzanie hipotez. Wyniki badań dowiodły między innymi, że w większości dzieci w wieku przedszkolnym, które „bawią się” ogniem, to chłopcy. Ich działania motywowane są ciekawością. Autorzy wykazali także, że dzieci, które częściej angażują się we wzniecanie ognia, wcześniej miały większą styczność z obrazami prezentującymi ten żywioł oraz filmami o takiej tematyce. Ponadto opiekunowie częściej zwracali im uwagę ze względu na ich zorientowane na wzniecanie płomieni zachowania. Zauważono również, że dzieci mające doświadczenia z ogniem częściej uzewnętrzniają swoje predyspozycje w obrazie klinicznym. Autorzy podkreślają potrzebę prowadzenia dalszych badań nad tym zagadnieniem. Jest to konieczne, aby móc odpowiednio wcześnie diagnozować predyspozycje dzieci oraz działać prewencyjnie w kontekście ich zainteresowania tematyką ognia i podpaleń. Przyniosłoby to efekt w postaci rozbudzenia świadomości na niebezpieczeństwa z tym związane.

The Study of Developmental Risk Factors for Early Fire, Ayah Ellithy, Lisa D. Hawke, Ashley Ward, Joanna Henderson, Child Psychiatry & Human Development 2021

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry