• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Usprawnienie dochodzeń dotyczących incydentów pożarowych z udziałem strażaków - uzyskiwanie lepszych wyników dochodzeń dzięki PIAM (PESTLE Incident analysis Model)

15 Marca 2022

Artykuł dotyczy niezwykle istotnej kwestii zdarzeń niebezpiecznych z udziałem strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - przeanalizowane w nim zostały dane dotyczące Australii. Od 1927 r. przeprowadzono tam około 250 dochodzeń krajowych i 62 dochodzenia międzynarodowe w sprawie wypadków śmiertelnych, jak i tych, w których strażacy odnieśli obrażenia.

Okazuje się, że mimo tak wielu dochodzeń zakończonych wskazaniem przyczyn podmioty ratownicze, realizując swoje zadania, powtarzają błędy, które w przeszłości prowadziły do wypadków. Uchybienia zdefiniowano w obszarach: przygotowania do akcji, działalności profilaktycznej, operacyjnej czy odtwarzania gotowości operacyjnej. Wszędzie tam, gdzie błędy się powtarzają, należy przeprowadzić ich analizę. Pozwoli ona ukierunkować finansowanie na odpowiednie obszary i zwiększyć bezpieczeństwo ratowników podczas realizacji działań operacyjnych.

W artykule wskazano ograniczenia związane z działalnością dochodzeniową - również na przykładzie australijskich służb ratowniczych. Autorzy przeprowadzili badania z wykorzystaniem ICAM (Incident Causation Analysis Model) - modelu analizującego przyczyny zdarzeń i proponują zastosowanie PIAM jako narzędzia usprawniającego analizę i wykluczanie zdarzeń niepożądanych. Powinno ono ułatwić wdrażanie rekomendacji po przeprowadzonych dochodzeniach. PIAM można również wykorzystać do poprawy bezpieczeństwa w zakładach pracy, łącząc przetwarzanie danych oraz kreowanie na ich podstawie dobrych praktyk.

Enhancing fire service incident investigation - Translating findings into improved outcomes using PIAM, Greg Penney, Marcus Cattani, Simon Ridge, Safety Science 2022, 145

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus
do góry