• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Ramy kompetencyjne inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

15 Marca 2022

Szczególnym odzwierciedleniem dyskusji o inżynierii bezpieczeństwa pożarowego jest przypadek pamiętnego pożaru Grenfell Tower w Anglii. Stał się on symbolem błędów inżynieryjno-projektowych i przyczynił do inwentaryzacji wszystkich budynków na świecie pokrytych okładziną podobną do tej, która została wykorzystana do ocieplenia londyńskiego wieżowca.

Autorzy tekstu zauważają, że brak właściwej akredytacji lub uzyskania stosownych licencji to jedna z kluczowych słabości inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Kiedy jednak ramy zostają określone, to okazuje się, że nie ma odpowiedniej definicji kompetencji, która odzwierciedlałaby oczekiwania osób decydujących się rozpocząć naukę i zdobyć zawód inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

W artykule omówiono argumenty przemawiające za potrzebą poprawy procesu akredytacyjnego dla omawianego zawodu. Opisując idealny system akredytacji, autorzy zwrócili uwagę na szczególną rolę inżyniera bezpieczeństwa pożarowego oraz przedefiniowali zakres jego kompetencji - w odniesieniu do potrzeb społeczeństwa, któremu ten szczególny zawód ma służyć.

Na zakończenie w sposób szczegółowy opisane zostały ramy kompetencyjne, z uwzględnieniem umiejętności technicznych oraz stosowania ich w kontekście złożonych problemów inżynieryjnych podczas opracowywania strategii bezpieczeństwa pożarowego. Określono również pozatechniczne umiejętności i wiedzę, których należy oczekiwać od osób starających się o podjęcie pracy jako inżynier bezpieczeństwa pożarowego.

A competency framework for fire safety engineering, David Lange, Jose L. Torero, Grham Spinardi, Angus Law, Perer Johnson, Ashley Brinson, Cristian Maluk, Juan P. Hidalgo, Michael Woodraw, Fire Safety Journal 2022, 127

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry