• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Studium eksperymentalne funkcjonowania systemów detekcji pożaru oraz systemów gaśniczych w pociągach metra

19 Sierpnia 2016

Experiment Study of Performances of Fire Detection and Fire Extinguishing Systems in a Subway Train, Wei Zheng, Xi Zhang, Zhuo-fu Wang, Proceedia Engineering 135 (2016), s. 393-402.

Autorzy podjęli się dokonania eksperymentalnej analizy funkcjonowania systemów detekcji pożaru oraz systemów gaśniczych w pociągach metra. Na stosunkowo wysoki poziom ryzyka pożarowego mają w nich wpływ potencjalne źródła zapłonu (głównie instalacje elektryczne) oraz utrudnienia w prowadzeniu ewakuacji i działań gaśniczych.

W eksperymencie wykorzystano pociąg metra typu B. Każda z jego sekcji miała 19 m długości, 2,8 m szerokości oraz 3,8 m wysokości. Była wyposażona w klimatyzację oraz kamery. W pociągu zainstalowany został aspiracyjny system wykrywania pożaru z detektorami dymu (po cztery detektory na każdej linii detekcyjnej) oraz stały system gaśniczy na mgłę wodną (każdy z wagonów był podzielony na dwie strefy gaśnicze).

Działanie instalacji przeciwpożarowych wywoływała symulacja pożaru. Za pierwszym razem uruchomiony został generator dymu z palnikiem metanolowym, który emitował promieniowanie cieplne ogrzewające generowany dym. W drugiej symulacji podpalono 2,267 kg materiału palnego. W obu przypadkach pociąg stał w miejscu, a wentylacja i klimatyzacja pracowały normalnie. Wszystkie drzwi w wagonach były zamknięte.

W artykule można znaleźć opisy założeń badawczych. Wzbogacono go zdjęciami ukazującymi umiejscowienie elementów detekcyjnych, a także schematem obrazującym rozmieszczenie elementów termicznego generatora dymu. Przedstawiono również wykresy zależności w funkcji czasu: 1) temperatury występującej wewnątrz pociągu dla pięciu różnych sensorów oraz wartości uśrednionej, 2) stężenia tlenu, 3) stężenia dwutlenku węgla (CO2), 4) stężenia tlenku węgla (CO), 5) gęstości optycznej dymu, a także 5) widoczności.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Data publikacji: sierpień 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry