• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Skandynawskie podejście do inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - czy standaryzacja probabilistycznych metod weryfikacji projektów bezpieczeństwa pożarowego nowo powstających budynków udoskonali praktyki inżynierskie?

15 Marca 2022

W ostatnim dziesięcioleciu instytucje normalizacyjne (ISO i krajowe) pracowały intensywnie nad normami i przepisami z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Znakomitym przykładem takich działań jest przygotowanie przewodnika „Probabilistyczna analiza do celów weryfikacji projektu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach” [SN-INSTA/TR 951:2019]. Omawiany artykuł to analiza zasadniczych koncepcji raportu technicznego (TR 951), będącego elementem wspomnianego dokumentu, z perspektywy zarządzania bezpieczeństwem pożarowym.

W tekście wskazano liczne pułapki kryjące się w zapisach raportu. Okazało się, że brakuje w nim odniesień do procesów decyzyjnych w samych projektach budowlanych. Chodzi o korelację metod probabilistycznych z kluczowymi decyzjami projektowymi. Ponadto wdrożenie raportu technicznego TR 951 jako elementu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego może powodować zwiększenie barier we współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym.

Autorzy artykułu zwracają uwagę, że raport opiera się w głównej mierze na kompleksowym modelowaniu i stosowaniu rygorystycznej, niezrozumiałej terminologii, co może prowadzić do zaniku potrzebnej dyskusji dotyczącej tego zagadnienia. W tekście podkreślono również, że brakuje właściwego naukowego uzasadnienia standaryzacji modeli i wprowadzonych w dokumencie danych, ponieważ nie zawierają one odniesienia do warunków wykorzystania tych danych w późniejszych procesach projektowych.

A Nordic approach to fire safety engineering - Will standardization of probabilistic methods to verify fire safety designs of novel buildings improve engineering practices?, Henrik Bjelland, Ove Nja, Safety Science 2021, 148

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry