• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Rozwój najlepszych praktyk bezpieczeństwa pożarowego dachów z zamontowaną fotowoltaiką (PV) - przegląd systematyczny

26 Stycznia 2023

Pożary systemów fotowoltaicznych są z reguły związane z przegrzaniem się pewnych elementów systemu PV, zwarciem łukowym po stronie prądu stałego (DC) lub zjawiskiem tzw. gorącego punktu. Do tych zdarzeń dochodzi przede wszystkim na skutek złych praktyk instalacyjnych montażystów. Dostępne przewodniki dla instalatorów nie podkreślają zagrożenia pożarowego, jakie niosą ze sobą nieprawidłowo wykonane instalacje.
Autorzy tekstu zwrócili uwagę na konieczność opracowania kompleksowych wytycznych dotyczących bezpiecznej pod względem przeciwpożarowym instalacji takiego systemu. W centrum ich zainteresowania znalazły się praktycznie rozwiązania stosowane podczas montażu instalacji fotowoltaicznej.
Łącznie badacze przeanalizowali 40 publikacji dotyczących tej tematyki. Podzielono je na dwie kategorie - etap projektu oraz etap instalacji. W opisywanych materiałach wskazywano izolatory prądu jako najczęstszy element, z którego bierze się pożar. W żadnym z nich nie znaleziono listy kontrolnej stanowiącej część instrukcji instalacji systemu PV, a którą według autorów warto stosować, by zminimalizować popełnienie krytycznego błędu na etapie montażu. Właściwe planowanie prac oraz eliminowanie nieprawidłowości instalacyjnych może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo pożarowe systemów fotowoltaicznych, co opisano w niniejszej pracy.

Development of fire safety best practices for rooftops grid-connected photovoltaic (PV) systems installation using systematic review methodology, Nur Aliah Fatin Mohd Nizam Ong, Mohd Zahirasri Mohd Tohir, Mohamad Syazarudin Md Said, Mohammad Shakir Nasif, Aidi Hizami Alias, Mohd Rashid Ramali, Sustianable Cities and Society 2022, 78

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry