• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Jacek Rus, Waldemar Jaskółowski

Prewencja pożarowa w obiektach zabytkowych - różne podejścia do bezpieczeństwa

26 Stycznia 2023

Niestety wciąż w wyniku zdarzeń pożarowych tracimy perły dziedzictwa architektonicznego Liczba incydentów pożarowych nadal jest wysoka. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie - dzięki niemu nie ma późniejszych strat pożarowych.
Artykuł stanowi analizę powiązanych ze sobą kluczowych środków zabezpieczających przed pożarem. Są one oparte na szacowaniu ryzyka oraz dostosowane do specyfiki konkretnego budynku, uwzględniają nie tylko aspekt ochrony życia ludzkiego, ale i ochronę dziedzictwa architektonicznego. Niezbędna jest również czujność oraz świadomość realizowanych codziennie w obiekcie zabytkowym czynności, co determinuje właściwe praktyki związane chociażby z utrzymaniem porządku na jego terenie. Należy zwrócić szczególną uwagę na wszelkie prace budowlane oraz imprezy okolicznościowe, które organizuje się w obiekcie. Wspomniane elementy to tylko części składowe systemu ochrony przeciwpożarowej budynków zabytkowych, mają one na celu zapobiec w jak największym stopniu zagrożeniom pożarowym.

Fire prevention in historic buildings - approaches for safe practice, Simon Kincaid, The Historic Environment: Policy & Practice 2022, 13

Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
do góry