• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury

10 Stycznia 2022

Na mostach częściej dochodzi do pożarów niż np. do awarii związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi lub trzęsieniami ziemi. Jednak odpowiednie przepisy budowlane nakazują projektować te konstrukcje tak, aby były skutecznie zabezpieczone przed tego rodzaju katastrofami. Pożary, mimo że pojawiają się częściej, nie przykuwają wystarczającej uwagi inżynierów i architektów.

Autorzy artykułu postanowili przyjrzeć się incydentom pożarowym na mostach w ostatnim stuleciu. Opisali także możliwe podejścia do zobrazowania zdarzenia pożarowego. Przede wszystkim jednak zwrócili uwagę, że podczas projektowania mostu zbyt mało uwagi poświęca się zabezpieczeniom przed możliwym zagrożeniem pożarowym, skupiając się tylko na zagrożeniach związanych z silnymi wiatrami, trzęsieniami ziemi czy opadami śniegu.

Podczas przeglądu zdarzeń pożarowych na mostach odnotowano realne trudności, a czasami wręcz brak możliwości podjęcia właściwej, skutecznej reakcji straży pożarnej. Szczególne problemy pojawiały się pod mostami na terenach niezurbanizowanych. Wystąpiły komplikacje w organizacji zaopatrzenia wodnego, o które trudno w odludnych miejscach. Nawet wczesny przyjazd straży pożarnej nie zawsze zapewniał odpowiednią efektywność gaśniczą. Pojawiały się dodatkowe czynniki, które prowadziły do szybkiego uszkodzenia konstrukcji nieodpornej na działanie wysokiej temperatury.

Autorzy zwracają uwagę, że projektowanie mostu jako obiektu konstrukcyjnego o ważnej funkcji komunikacyjnej powinno uwzględniać kontekst zagrożenia pożarowego i jego skutków. Analizują również specyfikę zdarzeń pożarowych oraz zasadnicze trudności w prowadzeniu akcji gaśniczych na mostach.

Bridge fires in the 21st century: A literature review, Jiayu Hu, Rick Carvel, Asif Usmani, Fire Safety Journal 2021, 126

 

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry