• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Najnowsze osiągnięcia i zmieniające się trendy w analizie chemicznej pozostałości po pożarze - przegląd

21 Lipca 2023

W artykule opisany został rozwój technologii analizy pogorzelisk, który nastąpił w ostatnich latach, a także aktualne trendy w tym obszarze. Badanym okresem były lata 2014-2021. Zwrócono szczególną uwagę na techniki analityczne wykorzystywane w badaniach miejsca pożaru oraz w identyfikacji próbki do późniejszej analizy. Opisano także i sprawdzono skuteczność tzw. technik potwierdzających na miejscu pożaru. Przegląd wykorzystywanych metod laboratoryjnych dokonany został z perspektywy instrumentacji (przyrządów) i analizy danych.
Omawiane w artykule techniki analityczne objęły następujące narzędzia: GC x GC-TOFMS, DART-MS, HS-GC-IMS. Autorzy dokonali również wstępnej oceny nowych i powstających dopiero metod analizy danych, również tych, które wykorzystują metodę uczenia się maszynowego. Dla naukowców zajmujących się medycyną sądową istotny jest każdy aspekt na drodze do uzyskania wniosków, formułowane są bowiem na podstawie zebranych, przeanalizowanych i zinterpretowanych pozostałości po pożarze.
Z analizy dokonanej przez autorów wynika, że niezbędna jest ocena prawidłowości i pewności pozyskiwanych danych w przypadku wszystkich metod. Jeśli mają być używane do generowania raportów lub wyciągania wniosków, należy szczegółowo się im przyjrzeć.

Review: Recent advancements and moving trends in chemical analysis of fire debris, YuanTing Low, Eadaoin Tyrrell, Eoin Gillespie, Cormac Quigley, Forensic Science International 2023, 345

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry