• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Bezpieczeństwo w branży odpadów i recyklingu. Detekcja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń pożarowych

20 Maja 2022

W badaniu opisywanym w niniejszym artykule do analizy użyto obrazów pozyskanych z satelitów meteorologicznych NASA, na których pokładzie znajduje się system VIIRS. To system czujników pozwalających zbierać obrazy i wykonywać pomiary radiometryczne na powierzchni ziemi. Stanowi narzędzie służące także do mapowania „zanieczyszczenia światłem” na dużą skalę. W badaniu użyto również danych Szwedzkiej Agencji Gotowości Cywilnej (MSB) z lat 2012-2018.

Na podstawie danych pozyskanych z wykorzystaniem wymienionych narzędzi zidentyfikowano wszystkie incydenty pożarowe, które miały miejsce na otwartych składowiskach odpadów. Ustalono, że średnia liczba tych pożarów na milion mieszkańców w analizowanym okresie waha się od 2,4 do 4,7, przy czym liczba składowisk stale w tym czasie rosła.

Autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, że dzięki pozyskiwaniu danych w taki sposób będzie można prowadzić bardziej realne i sformalizowane statystyki dotyczące zagadnienia oraz opracować procedury i dobre praktyki dla składowania odpadów czy biopaliw. W materiale wyjaśniono także szczegółowo kwestie techniczne związane z odpadami na składowiskach w kontekście politycznym, ekonomicznym i społecznym. Pożary odpadów są bowiem zjawiskiem występującym najczęściej w dużej skali i charakteryzują się znacznym poziomem trudności gaszenia. Angażują też potężne siły i środki straży pożarnych oraz innych służb zarządzania kryzysowego.

 

Safety at waste and recycling industry: Detection and mitigation of waste fire accidents, Muhammad Asim Ibrahim, Anders Lonnermark, William Hogland, Waste Management 2022, 141

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry