• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Bezpieczeństwo w branży odpadów i recyklingu. Detekcja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń pożarowych

20 Maja 2022

W badaniu opisywanym w niniejszym artykule do analizy użyto obrazów pozyskanych z satelitów meteorologicznych NASA, na których pokładzie znajduje się system VIIRS. To system czujników pozwalających zbierać obrazy i wykonywać pomiary radiometryczne na powierzchni ziemi. Stanowi narzędzie służące także do mapowania „zanieczyszczenia światłem” na dużą skalę. W badaniu użyto również danych Szwedzkiej Agencji Gotowości Cywilnej (MSB) z lat 2012-2018.

Na podstawie danych pozyskanych z wykorzystaniem wymienionych narzędzi zidentyfikowano wszystkie incydenty pożarowe, które miały miejsce na otwartych składowiskach odpadów. Ustalono, że średnia liczba tych pożarów na milion mieszkańców w analizowanym okresie waha się od 2,4 do 4,7, przy czym liczba składowisk stale w tym czasie rosła.

Autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, że dzięki pozyskiwaniu danych w taki sposób będzie można prowadzić bardziej realne i sformalizowane statystyki dotyczące zagadnienia oraz opracować procedury i dobre praktyki dla składowania odpadów czy biopaliw. W materiale wyjaśniono także szczegółowo kwestie techniczne związane z odpadami na składowiskach w kontekście politycznym, ekonomicznym i społecznym. Pożary odpadów są bowiem zjawiskiem występującym najczęściej w dużej skali i charakteryzują się znacznym poziomem trudności gaszenia. Angażują też potężne siły i środki straży pożarnych oraz innych służb zarządzania kryzysowego.

 

Safety at waste and recycling industry: Detection and mitigation of waste fire accidents, Muhammad Asim Ibrahim, Anders Lonnermark, William Hogland, Waste Management 2022, 141

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus
do góry