• Tłumacz języka migowego
Różności Lech Lewandowski

Plan współpracy z THW

22 Października 2016

Plan współpracy z THW

W Berlinie miało miejsce spotkanie przedstawicieli kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej i niemieckiej Służby Ratownictwa Technicznego (THW). Delegacjom przewodniczyli ze strony polskiej komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, a ze strony niemieckiej prezydent THW Albrecht Broemme. W skład delegacji polskiej weszli także m.in. komendanci wojewódzcy PSP województw graniczących z niemieckimi landami: st. bryg. Adam Konieczny, st. bryg. Sławomir Klusek oraz st. bryg. Jacek Staśkiewicz.

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie dwuletniego „Planu współpracy” PSP i THW. Dokument ten stanowi o kontynuacji dotychczasowej wieloletniej współpracy dwustronnej służb ratowniczych obu krajów i wyznacza kierunki jej dalszego rozwoju.
Polscy strażacy, podobnie jak ratownicy THW, wypełniają swoją misję nierzadko także daleko poza granicami Europy, niosąc pomoc zagrożonej ludności. Postępujące zmiany klimatyczne, katastrofy, ale także na przykład dramatyczne dla ludności skutki konfliktów pokazują w ocenie nadbryg. Leszka Suskiego, z jak ogromną dynamiką zdarzeń muszą się mierzyć systemy ochrony ludności. W trakcie spotkania poruszane były m.in. także kwestie efektywniejszego planowania projektów wykorzystujących środki unijne czy udziału we wspólnych szkoleniach. - W naszej współpracy z THW chciałbym położyć nacisk na wspólne ćwiczenia - zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski. Możemy uczyć się od siebie. Taka forma współpracy to najlepsza droga do doskonalenia swoich umiejętności. Prezydent THW podziela mój pogląd - podkreśla nadbryg. Leszek Suski.
Jednym z podstawowych warunków realizacji celów polsko-niemieckiej współpracy jest dobre wypełnianie przyjętego planu. Szczególne znaczenie mają przedsięwzięcia realizowane w ramach współpracy z województwami przygranicznymi. Od początku roku koordynatorem współpracy PSP - THW na poziomie regionalnym na lata 2016-2017 jest dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg Adam Konieczny. Odnosząc się do zapisów podpisanego „Planu współpracy”, zwrócił on uwagę, że wśród wielu przedsięwzięć znaczące miejsce zajmują te realizowane w pasie przygranicznym. Chodzi tu m.in. o warsztaty lokalizacji podwodnej PSP - THW, XXIV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Strażaków Płetwonurków czy ćwiczenia w zakresie gaszenia pożaru lasu.
W trakcie wizyty polska delegacja wzięła udział m.in. w ogólnokrajowym forum informacyjnym kadry dowódczej THW, a także obejrzała wystawę poświęconą działalności niemieckiej służby ratownictwa technicznego. Przy tej okazji odbyły się spotkania z niemieckimi deputowanymi do parlamentu, a także z ministrami spraw wewnętrznych i zagranicznych RFN.

Lech Lewandowski
fot. Małgorzata Downar

październik 2016

Lech Lewandowski Lech Lewandowski
do góry