• Tłumacz języka migowego
Różności Adam Janiuk

Stawić czoła zagrożeniom

17 Listopada 2016

W Krasiejowie zostało zawarte porozumienie „Solidarni w obliczu zagrożeń”. Swój podpis złożyło pod nim 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, powiat opolski, powiat krapkowicki, komenda wojewódzka PSP w Opolu, komenda powiatowa PSP w Krapkowicach, Komenda Miejska PSP w Opolu oraz zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Jak mówią sami sygnatariusze, jest to dokument unikalny w skali kraju.

Podjęli się oni współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych, które swym zasięgiem wykraczają poza teren jednego z partnerów bądź przewyższają jego możliwości.

Jeśli więc takie zdarzenie wystąpi, wszyscy partnerzy solidarnie będą pomagać w usuwaniu jego skutków. Zobowiązali się także poprawić system zarządzania działaniami oraz alarmowania i ostrzegania ludności w takich przypadkach. W planach jest również ulepszenie wyposażenia oraz infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych, a także poprawa przepływu informacji. Nie bez znaczenia pozostaje położenie większego nacisku na edukację mieszkańców, aby wiedzieli, jak prawidłowo zachować się w przypadku nadzwyczajnego zagrożenia.

Uroczyste podpisanie dokumentu inaugurującego rozpoczęcie współpracy odbyła się 18 października, podczas międzywojewódzkich ćwiczeń centralnego odwodu operacyjnego połączonych z ćwiczeniami wojewódzkiego odwodu operacyjnego pod kryptonimem „Solidarni 2016”.

To pierwsze tego typu porozumienie w skali kraju. Można śmiało powiedzieć, że jest urzeczywistnieniem zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej.

Adam Janiuk
listopad 2016

Adam Janiuk Adam Janiuk
do góry