• Tłumacz języka migowego
Różności Tomasz Twardowski

Święto poznańskiej szkoły

17 Listopada 2016

Święto poznańskiej szkoły

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu pod koniec października obchodziła jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Jest to najstarsza placówka dydaktyczna przygotowującą średnią kadrę dowódczą na potrzeby PSP. Początki jej działania sięgają 1951 r., kiedy to z inicjatywy ówczesnego komendanta Zawodowej Straży Pożarnej m. Poznania mjr. poż. Władysława Pilawskiego utworzony został Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Pożarniczego. Od tego czasu szkoła nieustannie się rozwija i zmienia.

Ten październikowy dzień stał się świętem także dla 83 słuchaczy 24. rocznika Dziennego Studium Aspirantów, którzy złożyli uroczyste ślubowanie na placu apelowym szkoły. Od tej chwili przez kolejne dwa lata wytężonej nauki rzemiosła pożarniczego będą mogli z dumą nosić miano kadeta. Podczas ceremonii 14 funkcjonariuszy uhonorowano odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, a trzem osobom wręczono wyróżnienie „Zasłużony dla Szkoły”.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m.in.: poseł na Sejm RP Tadeusz Dziuba, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, zastępca komendanta głównego PSP st. bryg. Krzysztof Hejduk, Stanisława Dobosz - małżonka śp. płk. poż. Józefa Dobosza, słynnego komendanta poznańskiej szkoły, komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół pożarniczych, absolwenci szkoły, a także przedstawiciele służb oraz instytucji na co dzień związanych ze szkołą.

Ważnym punktem uroczystości był akt odsłonięcia Ławeczki Dobosza, czyli rzeźby upamiętniającej płk. poż. Józefa Dobosza - wieloletniego komendanta poznańskiej szkoły, kierującego nią w latach 1954-1986. Odsłonięcie jej poprzedzone było przedstawieniem przez st. bryg. w st. spocz. Stanisława Sowę życiorysu pułkownika, a dla wszystkich darczyńców tej szlachetnej inicjatywy przygotowano okolicznościowe publikacje. W zbiórce funduszy na budowę pomnika uczestniczył Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa.

Tomasz Twardowski
fot. archiwum SA PSP w Poznaniu

listopad 2016

Tomasz Twardowski Tomasz Twardowski
do góry