• Tłumacz języka migowego
Różności Krzysztof Drożdżol

Bezpieczne ciepło

17 Listopada 2016

Czwarta edycja ogólnopolskiej konferencji Bezpieczne Ciepło odbyła się w Opolu w dniach 13-15 października br.

Poruszane zagadnienia dotyczyły bezpieczeństwa środowiska i użytkowania urządzeń grzewczo-wentylacyjnych. Podczas poszczególnych sesji omawiano bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń grzewczych, bezpieczeństwo pożarowe oraz alternatywne rozwiązania w technice kominowej. Bardzo ciekawym punktem programu konferencji był referat kpt. Piotra Gerlitza z Komendy Miejskiej PSP w Opolu pt. Rozwój pożarów wewnętrznych - teoria i praktyka, którego element stanowiła symulacja pożaru przedstawiona na modelach domów mieszkalnych.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń płynących z teoretycznych i eksperymentalnych prac badawczych dotyczących technologii odprowadzania spalin i wentylacji. Wnioski z wygłoszonych referatów wielokrotnie dowodziły, że potrzebne są zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących projektowania i eksploatacji systemów wymiany gazów. Na ogół po każdym referacie toczyła się dyskusja, kontynuowana później w kuluarach. Trudno wyobrazić sobie lepszą okazję do wymiany doświadczeń.

Głównym organizatorem był Wojewódzki Cech Kominiarzy w Opolu, a współorganizatorami Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, KW PSP w Opolu i Fundacja Bezpieczni w Domu.

W konferencji wzięło udział ponad 120 osób z Polski, Czech i Niemiec. Jej uczestnikami byli m.in. przedstawiciele uczelni wyższych, Państwowej Straży Pożarnej, projektantów, architektów, środowiska kominiarskiego oraz przedstawiciele przemysłu zajmującego się techniką grzewczą, kominową i wentylacyjną. Konferencję uświetnili również posłowie na Sejm RP Antoni Duda i Tomasz Kostuś.

Krzysztof Drożdżol
listopad 2016

Krzysztof Drożdżol Krzysztof Drożdżol
do góry