• Tłumacz języka migowego
Różności Karol Kierzkowski

Ochrona Kampinosu

17 Listopada 2016

Ćwiczenia pod kryptonimem „Kampinos 2016”

Ćwiczenia pod kryptonimem „Kampinos 2016” odbyły się 14 października w Palmirach i Czosnowie (pow. nowodworski). W scenariuszu założono, że w oddziale 103 Kampinoskiego Parku Narodowego zauważony został pożar. Jego powierzchnia początkowo obejmowała ok. 5 ha lasu, jednak szybko się rozprzestrzeniał w kierunku zabudowań mieszkalnych w okolicy Palmir. Ostatecznie objął powierzchnię 200 ha lasu.

Podczas ćwiczeń doskonalono alarmowanie i dysponowanie pododdziałów, sprawdzano umiejętności prowadzenia działań gaśniczych na terenie kompleksów leśnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia zaopatrzenia wodnego (pompowanie i przetłaczanie wody na duże odległości). Ważnym aspektem było również doskonalenie dowodzenia na poziomie taktycznym i strategicznym, a także systemów łączności dowodzenia i współdziałania - jakże ważnych podczas wszystkich działań ratowniczo-gaśniczych. Celem było również dopracowanie zasad współdziałania ze służbami i instytucjami zaangażowanymi w działania gaśnicze.

W ćwiczeniach brały udział pododdziały mazowieckiej brygady odwodowej, w tym kompanie gaśnicze i specjalne centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego. Ponadto do działań zaangażowano siły i środki plutonu logistycznego oraz sekcję ratownictwa medycznego i samochody dowodzenia i łączności, na bazie których utworzono sztab mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP. Łącznie uczestniczyło w nich 160 strażaków i 50 samochodów straży pożarnej.

Karol Kierzkowski
fot. Karol Kierzkowski

listopad 2016

Karol Kierzkowski Karol Kierzkowski
do góry