• Tłumacz języka migowego
Różności Adam Janiuk

Solidarni 2016

17 Listopada 2016

Wóz strażacki

Międzywojewódzkie ćwiczenia COO połączone z ćwiczeniami wojewódzkiego odwodu operacyjnego pod kryptonimem „Solidarni 2016” odbyły się w dniach 18-19 października w powiecie opolskim i strzeleckim.

Ćwiczenia organizowane są cyklicznie, aby doskonalić współpracę jednostek odwodowych Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych, służb, podmiotów i samorządów. To szczególnie ważne w przypadku zdarzeń, podczas których siły i środki jednego województwa są niewystarczające lub nieadekwatne do występujących zagrożeń. Przykładem mogą być powodzie, trąby powietrzne, katastrofy budowlane, wielkoobszarowe lub skomplikowane pożary. Działania podczas tak dużych i długotrwałych zdarzeń wymagają odpowiedniego przygotowania i wcześniejszego sprawdzenia przygotowanych procedur oraz ludzi i sprzętu.

Podczas ćwiczeń, oprócz tzw. podstawowych działań ratowniczych, podejmowanych przez zastępy straży pożarnej, które pierwsze dojadą do miejsca zdarzenia, szczególny nacisk położono na ratownictwo specjalistyczne: wysokościowe, wodno-nurkowe, techniczne, poszukiwawczo-ratownicze i medyczne. Nie zapomniano o zabezpieczeniu logistycznym działań czy budowie obozowiska - przydały się szczególnie uciążliwe warunki związane z porą roku.

Organizatorami ćwiczeń byli komendant główny PSP i opolski komendant wojewódzki PSP. Swoje umiejętności weryfikowali strażacy z woj. opolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz strażacy z ochotniczych straży pożarnych z woj. opolskiego. Sprawdzono także mechanizm współdziałania ze strażą pożarną z Republiki Czeskiej w ramach współpracy transgranicznej. Poza siłami straży pożarnej w ćwiczenia zaangażowane były samorządy, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Lasy Państwowe, struktury zarządzania kryzysowego poziomu gminy, powiatu i województwa oraz specjaliści z wybranych dziedzin ratownictwa. W ćwiczeniach wzięło udział blisko 90 pojazdów i 400 strażaków PSP, OSP oraz strażaków z Republiki Czeskiej.

Adam Janiuk
fot. Tomasz Niciejewski

listopad 2016

Adam Janiuk Adam Janiuk
do góry