• Tłumacz języka migowego
Różności

Trwają prace nad ustawą modernizacyjną

21 Października 2016

Zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań jest głównym celem przyjętego na posiedzeniu Rady Ministrów projektu ustawy modernizacyjnej. W 2017 r. otrzymają one niemal 1,4 mld zł. Prace nad ustawą rozpoczęły się z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, modernizacja obejmie wszystkie służby podległe MSWiA: Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Kwoty przydzielone im w ustawie zależą od potrzeb i zadań realizowanych przez każdą z formacji. Program modernizacji służb obejmie lata 2017-2020. Obliczony jest na 6,5 mld zł. W tym czasie konsekwentnie realizowane będą działania, których celem jest poprawa sprawności funkcjonowania formacji. Środki finansowe zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna.

Z całej kwoty około 610 mln zł przeznaczonych będzie na podwyżki, które obejmą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych wymienionych formacji.  Od 1 stycznia 2017 r. pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł. Ustawa zakłada też realizację nowych inwestycji i zakupów. Szczególny nacisk ma zostać położony na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu będą oni mogli sprostać stojącym przed nimi współcześnie wyzwaniom. Na ten cel planuje się przeznaczyć blisko 780 mln zł.

red.

październik 2016

do góry