• Tłumacz języka migowego
Różności

Gaudeamus igitur!

21 Października 2016

Gaudeamus igitur!

Rozpoczął się nowy rok akademicki w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Łącznie na pierwszy rok studiów I i II stopnia zostało przyjętych 807 osób, w tym na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego - 612, zaś na Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego - 195 osób.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP, związanym z etosem strażackiej służby, było ślubowanie 92 strażaków w służbie kandydackiej. Warunkiem ich dopuszczenia do ślubowania było pomyślne ukończenie pierwszej części szkolenia podstawowego w zawodzie strażak w ramach dwumiesięcznego zgrupowania szkoleniowego, które odbyło się w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej „Zamczysko Nowe”. Po ślubowaniu delegacja studentów otrzymała indeksy z rąk rektora-komendanta SGSP bryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki.

Z okazji rozpoczęcia roku akademickiego została odprawiona msza święta w katedrze św. Floriana na Pradze, z udziałem kierownictwa i kadry SGSP, kapelanów PSP, kompanii honorowej, studentów podchorążych oraz studentów I roku SGSP. Uhonorowano również poprzez złożenie wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową pamięć o płk. poż. Krzysztofie Smolarkiewiczu − byłym komendancie Szkoły Oficerów Pożarnictwa, a następnie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej. Razem ze studentami początek roku akademickiego świętowali m.in. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski.

red.
fot. archiwum SGSP

październik 2016

do góry