• Tłumacz języka migowego
Różności Dariusz Falecki

Naukowo o muzealnictwie

16 Grudnia 2016

Naukowo o muzealnictwie

Centralne Muzeum Pożarnictwa zorganizowało konferencję naukową poświęconą rozwojowi muzealnictwa pożarniczego w Polsce. Współorganizował ją Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a patronatem honorowym objęli wydarzenie komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski oraz prezydent Mysłowic Edward Lasok.

Dyrektor CMP st. bryg. Edward Pruski, witając gości, przybliżył dokonania i zasługi Związku Floriańskiego, co wpisywało się w stulecie powołania tego stowarzyszenia. Przedstawiciele OSP Moskorzew (woj. świętokrzyskie) przekazali na ręce dyrektora zabytkowy sztandar z 1921 r., przedstawiając jednocześnie jego historię.

Nestor historyków pożarnictwa dr hab. Tadeusz Olejnik omówił biografie i zasługi pionierów polskiego muzealnictwa pożarniczego. Problematykę ochrony zabytków pożarnictwa w krajobrazie kulturowym ziem polskich zaprezentowała dr hab. Urszula Oettingen. Duże zainteresowanie wzbudził referat dr. hab. Władysława Tabasza, traktujący o odbiorze socjologicznym muzeów pożarniczych przez zwiedzających. Dr hab. Stanisław Kunikowski (Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku) omówił istotny element muzealnictwa, jakim jest edukacja bezpieczeństwa w tego typu placówkach. Referaty wygłosili ponadto: dr Zdzisław Zasada, Zbigniew Todorski, Kamil Stasiak, Dariusz Falecki, Piotr Bielicki i Grzegorz Kamiński. Konferencji towarzyszyło otwarcie dwóch wystaw: „Muzea i izby tradycji pożarniczej w Polce” oraz „Sikawki w miniaturze z kolekcji Zygmunta Karga”.

Po wystąpieniach prelegentów odbyła się dyskusja poprowadzona przez st. bryg. Edwarda Pruskiego, dotycząca m.in. ustalenia wspólnych zadań dla muzealników. Ustalono konieczność wznowienia „Muzealnego Rocznika Pożarniczego”. Dyrektor CMP wyszedł z inicjatywą opracowania mapy muzeów i izb pożarniczych, z ich charakterystyką. Zaproponował także sporządzenie wspólnego rejestru najcenniejszych zbiorów strażackich w Polsce. Mysłowickie spotkanie stanowiło pierwszą próbę integracji szerokiego grona muzealników i naukowców zajmujących się zawodowo pożarnictwem.

Dariusz Falecki
Fot. Anita Wawrzyńska

grudzień 2016

Dariusz Falecki Dariusz Falecki

Dariusz Falecki jest naczelnikiem Wydziału Naukowo-Oświatowego w CMP w Mysłowicach

do góry