• Tłumacz języka migowego
Różności Katarzyna Zamorowska

„Bezpieczeństwo techniczne” 2017

21 Grudnia 2017

Bezpieczeństwo techniczne

Szkoła Główna Służby Pożarniczej wraz z Akademią Wojsk Lądowych już po raz czwarty zorganizowała konferencję „Bezpieczeństwo techniczne”. Odbyła się ona 2017 w gmachu SGSP w dniach 20-21 listopada 2017 r. 

Celem konferencji była prezentacja, wymiana i propagowanie wiedzy oraz doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa technicznego.

Konferencję rozpoczął wykład płk. dr. hab. inż. Witalisa Pellowskiego, profesora AWL, dotyczący przygotowania komponentów zadaniowych do reagowania kryzysowego, w którym prelegent skoncentrował się na wypunktowaniu zadań PSP i Sił Zbrojnych w zwalczaniu skutków nadzwyczajnych. Wskazał, że najczęściej komponenty zadaniowe tworzy się spośród wojsk chemicznych, logistyki i wojsk inżynieryjnych. Profesor zaprezentował również  film „Kryzys 17”, który stanowił zapis z ćwiczeń z reagowania kryzysowego. W scenariuszu znalazły się dwa epizody: bomba na uczelni i zakładnicy w pociągu. Celem ćwiczeń było sprawdzenie, jak w sytuacji zagrożenia terrorystycznego będzie przebiegała współpraca wojska i służb tzw. układu pozamilitarnego. Dlatego w ćwiczeniach, poza żołnierzami i wykładowcami wrocławskiej szkoły, wzięły też udział m.in. pododdziały antyterrorystyczne policji i policyjni negocjatorzy, Państwowa Straż Pożarna, służby ratownicze oraz instytucje zarządzania kryzysowego. Tematem wykładu st. bryg. dr. hab. Marzeny Półki były butle i wiązki acetylenowe w warunkach pożaru. Przedstawiła ona wyniki badań poligonowych, w których dokładnie zbadano właściwości fizykochemiczne i palne acetylenu. Konkluzja? Bardzo pożądana byłaby współpraca służb w neutralizowaniu zagrożeń pojawiających się w czasie zdarzeń z udziałem z butlami z acetylenem. W pozostałych referatach pojawiały przewijały się tematy związane z pożarami środków transportu morskiego i lotniczego, pożary w tunelach, garażach – wraz z omówieniem roli odpowiedniej wentylacji oddymiającej. Pojawił się też temat bezpieczeństwa linii metra, wraz z wypunktowaniem przyczyn pożaru pociągu Inspiro nr 52 Metra Warszawskiego. Wskazano, jakie realne zagrożenie pożarowe mogą stanowić zbiorniki wodoru w samochodzie. Zaprezentowano innowacyjne aerozolowe przenośne urządzenia do gaszenia ognia oraz omówiono zdolności zwilżające i skuteczność gaśniczą surfaktantów i koncentratów pożarniczych. Podczas konferencji odbyły się również warsztaty naukowo-techniczne.

Katarzyna Zamorowska
fot. Katarzyna Zamorowska
grudzień 2017

Katarzyna Zamorowska Katarzyna Zamorowska
do góry