• Tłumacz języka migowego
Różności

Ochrona środowiska z pożarniczym akcentem

6 Grudnia 2017

Ochrona środowiska to ważna dziedzina nauki, bez której trudno byłoby sobie wyobrazić bezpieczne funkcjonowanie człowieka. To również zapewnienie bardzo skomplikowanych systemów zabezpieczeń przed pożarami, wybuchami oraz przedostaniem się do środowiska substancji niebezpiecznych. O tych wszystkich kwestiach, a także o nowych technologiach, dyskutuje się podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, które co roku odbywają się w Poznaniu. Nie może na nich zabraknąć środowiska pożarniczego.

To dlatego już po raz kolejny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z  Oddziałem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa przygotowali konferencję o przeciwdziałaniu poważnym awariom przemysłowym. Na tegorocznych targach odbyła się ona pod hasłem „Awarie przemysłowe – zapobieganie i zwalczanie”.  Wzięło w niej udział około 150 osób – przedstawicieli gmin i powiatów, na terenie których znajdują się zakłady dużego i zwiększonego ryzyka, zarządów i specjalistów z tych zakładów, zakładowych służb ratowniczych, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, ekspertów i służb PSP. Partnerem strategicznym konferencji był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna, którego przedstawiciele na czele z Wojciechem Łojewskim, zastępcą dyrektora Oddziału GAZ-SYSTEM w Poznaniu, brali czynny udział w konferencji.

Obowiązki prowadzącego zakład w kontekście wdrożenia dyrektywy Seveso III, doświadczenia z przeprowadzonych kontroli w zakładach oraz nieprawidłowości związane z klasyfikacją zakładów do zwiększonego i dużego ryzyka omówili przedstawiciele Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego KW PSP w Poznaniu z prowadzącym konferencję naczelnikiem tego wydziału st. kpt. Markiem Piekutowskim. Przekazali oni  wiele praktycznych informacji, analiz i wniosków wynikających z pracy wydziału. Omówili m.in. zakład, który nie dopełniając podstawowych wymagań, otrzymał decyzję o zakazie działalności. Nie mniej ciekawe były dwa kolejne referaty. Zabezpieczenia przeciwpożarowego terminalu skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu przybliżył Marek Podgórski – członek SITP, były dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Zabezpieczenie przeciwpożarowe tej wielkiej inwestycji było nie lada wyzwaniem dla projektantów, rzeczoznawców oraz inżynierów realizujących projekt. Ostatni referat to analiza zdarzenia awaryjnego (uszkodzenia rurociągu i pożaru gazu ziemnego) przeprowadzona na podstawie zaistniałego kilka lat temu zdarzenia w Jankowie Przygodzkim. Wygłosił go mł. bryg. Piotr Lesiak z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie. Warto też zaznaczyć, że CNBOP-PIB przyjęło patronat nad konferencją. Konferencja zakończyła się pokazem ratownictwa chemicznego przygotowanym przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu.

Więcej informacji wraz z udostępnionym referatem autorstwa mł. bryg. Piotra Lesiaka dostępnych jest na stronie www.sitp.poznan.pl

do góry