• Tłumacz języka migowego
Wydało się Maciej Sawoni

Kaskada kryzysów

10 Września 2021

Problem badawczy analizowany w publikacji dotyczy efektu kaskadowego jako wyzwania dla systemu zarządzania kryzysowego. Rozumiany jest on przez autorów jako „wywołany zdarzeniem inicjującym, np. katastrofą, łańcuch powiązanych ze sobą sekwencyjnych zdarzeń niekorzystnych, materializujących w sposób równoległy i następczy różnorodne zagrożenia o trudno przewidywalnej dynamice i zasięgu, których skutki destrukcyjnie oddziałują na wiele systemów (w tym ich podmioty takie jak obiekty, urządzenia, instalacje oraz świadczone przez nie usługi) powiązanych ze sobą funkcjonalnie lub obszarowo”.

Jest to nowatorskie rozumienie, zwłaszcza w systemie bezpieczeństwa państwa, które jako problem badawczy wymaga swoistego „wzmocnienia”, bowiem zdolność do przewidywania efektu kaskadowego może posłużyć wdrażaniu skutecznych środków ratowniczych.(…) Monografia wpisuje się w nowatorskie podejście do zwiększenia efektywności działań w przypadku wystąpienia szeregu sytuacji kryzysowych. [z recenzji dr. hab. inż. Bogdana Kosowskiego, prof. UJ]

Autorzy monografii podjęli wysiłek badawczej eksploracji efektu kaskadowego i możliwych metod wsparcia procesów zarządzania tym efektem w ramach zarządzania kryzysowego. Celem opracowania jest wyjaśnienie mechanizmów zjawiska efektu kaskadowego oraz przedstawienie koncepcji jego analizy w oparciu o wyniki najnowszych badań prowadzonych w ramach projektów badawczych Unii Europejskiej. Ponadto autorzy przedstawiają koncepcje teoretycznego i praktycznego zastosowania nowoczesnych metod zarządzania efektem kaskadowym w kontekście funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego. [z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Sobolewskiego]

okładka książki

Tomasz Zwęgliński, Marcin Smolarkiewicz, Paweł Gromek, „Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego”, SGSP, Warszawa 2020

 

Maciej Sawoni Maciej Sawoni
do góry