• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Z jubileuszową wizytą w Rakoniewicach

5 Grudnia 2019

Miłośnicy historii pożarnictwa znają doskonale tę placówkę. Turyści trafiają do niej spragnieni lokalnych ciekawostek. Żadna grupa odbiorców nie wychodzi z tego pięknego gmachu niezadowolona. W tym roku Wielkopolskie Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach obchodzi swoje 45-lecie.

Okładka

Z tej okazji placówka wydała ciekawy album przybliżający swoje dzieje, a przede wszystkim to, co ma najcenniejszego, czyli eksponaty. Skupiają one w sobie dziesiątki lat rozwoju krajowego i lokalnego pożarnictwa. Pokazują kolejne etapy drogi, którą pokonała myśl techniczna, by dziś strażacy mogli korzystać z nowoczesnych rozwiązań. 

Duże, barwne fotografie prezentują różnego rodzaju pojazdy, które niegdyś pędziły na ratunek płonącym budynkom, zagrożonemu ludzkiemu życiu i dobytkowi: sikawki konne czy pierwsze samochody pożarnicze. Na kolejnych stronach pojawiają się inne sprzęty potrzebne strażakowi: pierwsze prądownice wodne, drabiny hakowe, aparat powietrzny z końca XIX w., pochodnie oświetlające miejsca akcji czy hełmy typu pruskiego. Czytelnik może podziwiać również pierwsze sztandary OSP czy zapoznać się z dokumentami piśmienniczymi - obwieszczeniami i instrukcjami dotyczącymi spraw pożarniczych.

Album poświęcony Wielkopolskiemu Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach to z pewnością cenna publikacja dla wszystkich, którzy interesują się strażą pożarną, jej historią, postępem technicznym w zakresie pożarnictwa, dokonaniami Wielkopolan, którzy przysłużyli się rozwojowi naszej formacji. Książka ta pokazuje, że, jak pisze we wstępie p.o. dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach bryg. Janusz Garncarczyk, wielkopolska placówka „była i jest wizytówką polskiej straży pożarnej, jak również strażnikiem historii i etosu strażackiego kilku ostatnich wieków polskiej historii”.

 

AS

Hubert Koler, 45 lat Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, Wydawnictwo Drukarnia Fortes, Rakoniewice 2019, ISBN: 978-83-939736-1-3.

do góry