• Tłumacz języka migowego
Wydało się Paweł Wolny

Ewakuować, ale jak?

11 Kwietnia 2022

Paweł Wolny, Holistyczne podejście do problemu ewakuacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021Budynki to nasz bezpieczny świat. Mieszkamy w nich, uczymy się, pracujemy, wydają się nam twierdzą chroniąca przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Niestety istnieją zagrożenia, które mogą przemienić schronienie w pułapkę. W razie pożaru, zagrożenia bombowego, terrorystycznego, chemicznego, biologicznego czy radioaktywnego, aby się uratować, konieczna jest ewakuacja. Niełatwe zagadnienie jej organizacji i ulepszenia opisał w swojej monografii Paweł Wolny.

Aktualne przepisy polskiego prawa w zakresie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń, a także samej ewakuacji nie uwzględniają wielu istotnych aspektów. Jak duże znaczenie mają elementy, którym nie poświęcano dotychczas wiele uwagi, pokazuje perspektywa holistyczna. Tylko szerokie spojrzenie, wykorzystujące wiedzę z wielu dziedzin może zapewnić zwiększenie efektywności ewakuacji. Dlatego warto byłoby, jak postuluje autor, dokonać korekty przepisów prawnych i zasad organizacyjnych dotyczących opuszczania budynków w sytuacji zagrożenia, mając na względzie aspekty psychologiczne, warunki konstrukcyjno-budowlane i wykorzystanie narzędzi inżynierskich, w tym programów do symulacji (modelowania pożarów czy zachowań ludzkich w obliczu zagrożenia).

Niedostatek rozwiązań prawnych w obszarze zasad ewakuacji uwidacznia się także w aspekcie efektywności i bezpieczeństwa tego procesu w przypadku osób z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobliności. Inna ważną, a pomijaną kwestią jest odpowiednie dopasowanie strategii ewakuacyjnych do specyfiki danego budynku, skoncentrowanie się tylko i wyłącznie na sposobie jego użytkowania i nieprzywiązywanie wagi do skutecznego systemu szkolenia.

Te i inne zagadnienia zostały wyczerpująco i wnikliwie opisane na kartach publikacji wydanej w cyklu Monografie Politechniki Łódzkiej. Można powiedzieć, że stanowi ona kompendium nowoczesnego podejścia do ewakuacji, wzbogacone analizą konkretnych zdarzeń z Polski i innych krajów. Wdrożenie zaprezentowanych rozwiązań z pewnością zwiększyłoby skuteczność i bezpieczeństwo tego trudnego procesu, decydującego niejednokrotnie o zdrowiu i życiu zagrożonych osób.  

Paweł Wolny, Holistyczne podejście do problemu ewakuacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2021

 

Paweł Wolny Paweł Wolny

dr inż. Paweł Wolny jest adiunktem badawczo-dydaktycznym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

do góry