• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Czuwanie sowy

20 Maja 2022

„Publikacja Zrozumieć pracujących w nocy. Elementy chronofizjologii adresowana jest zarówno do studentów uczelni wyższych, jak i wszystkich tych, których interesują problemy związane z pracą wykonywaną w różnych systemach pracy zmianowej i w porze nocnej. Książka powstała na bazie zagranicznych i polskich doniesień naukowych z zakresu chronofizjologii człowieka i pracy zmianowej. Przedstawia różne aspekty dotyczące takiej organizacji czasu pracy, m.in. kwestie możliwości człowieka w zakresie wykonywania pracy fizycznej i umysłowej w różnych porach doby.

Wykorzystując najnowszą wiedzę z zakresu chronofizjologii, autorki opisały mechanizm powstawania negatywnych skutków fizjologicznych i zdrowotnych po wielu latach pracy zmianowej i nocnej, wynikających np. z desynchronizacji procesów życiowych czy niewłaściwej higieny żywienia i snu. Omówiły problemy związane z obniżonym poziomem sprawności psychofizycznej osób wykonujących czynności zawodowe w porze nocnej w aspekcie jakości realizowanych zadań i bezpieczeństwa pracy. Wskazane zostały obszary działań, których celem jest poprawa efektywności pracy nocnej oraz ochrony pracownika przed jej negatywnymi skutkami fizjologicznymi i zdrowotnymi.

Ponadto opisano znaczenie światła naturalnego dla regulacji procesów życiowych człowieka oraz wpływu światła sztucznego na poprawę poziomu czujności pracujących w nocy i zagrożenie dla ich zdrowia. Przedstawiono zasady higieny życia codziennego poprawiające tolerancję pracy w porze nocnej. Powołano się na podstawowe regulacje prawne i zalecenia zawarte w Kodeksie pracy oraz w dyrektywach UE, zaleceniach WHO i MOP w zakresie pracy zmianowej”.

(z opisu wydawnictwa)

Krystyna Zużewicz, Anna Prędecka, Malwina Anna Zużewicz, „Zrozumieć pracujących w nocy. Elementy chronofizjologii”, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2021

"Zrozumieć pracujących w nocy"

do góry