• Tłumacz języka migowego

Autor Paweł Wolny

Ostatnie artykuły

 • Niekonwencjonalnie okiełznane

  Niekonwencjonalnie okiełznane

  Zwalczanie pożarów metali stanowi dla strażaków poważne wyzwanie ze względu na bardzo wysoką temperaturę płomieni, wykluczającą użycie jako środka gaśniczego podawanej w klasyczny sposób wody. W praktyce ich działania ograniczają się zatem do zabezpieczenia otoczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia i oczekiwania na samoistne wygaśnięcie lub wypalenie się paliwa.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-08-16
 • Ewakuować, ale jak?

  Ewakuować, ale jak?

  Budynki to nasz bezpieczny świat. Niestety istnieją zagrożenia, które mogą przemienić schronienie w pułapkę. W razie pożaru, zagrożenia bombowego, terrorystycznego, chemicznego, biologicznego czy radioaktywnego, aby się uratować, konieczna jest ewakuacja. Niełatwe zagadnienie jej organizacji i ulepszenia opisał w swojej monografii Paweł Wolny.

  Dział
  Wydało się
  Data publikacji
  2022-04-11
 • Wyzysk ponad bezpieczeństwo?

  Wyzysk ponad bezpieczeństwo?

  Wielkie firmy, wielkie pieniądze, a z drugiej strony jedno z najbiedniejszych państw Azji. Czy można zakończyć pogoń za zyskiem, „eksport ryzyka” produkcji odzieży i związane z nim poważne zagrożenia dla tych, którzy są tym „eksportem” obciążeni? Straty - ludzkie i finansowe są ogromne. Jak przeciwdziałać zagrożeniom może lokalny system ochrony przeciwpożarowej?

  Dział
  Świat katastrof
  Data publikacji
  2022-04-11
 • (Nie)słodka historia

  (Nie)słodka historia

  7 lutego 2008 r. w okolicach godz. 19.15 na terenie fabryki Port Wentworth w Georgii, należącej do Imperial Sugar Company, doszło do serii potężnych wybuchów wywołanych pyłem cukrowym.

  Dział
  Świat katastrof
  Data publikacji
  2022-03-15
 • Listy kontrolne - opracowanie i błędy

  Listy kontrolne - opracowanie i błędy

  Nie ma jednej, zawsze słusznej metody szacowania ryzyka zagrożenia pożarem. Próby stworzenia takiego narzędzia podjęto jednak już w latach 70. XX w. Artykuł ten przedstawia ich przegląd, przybliżając czytelnikowi, co kryje się za złożonymi modelami matematycznymi. Czy wprowadzanie takiego narzędzia ma jakikolwiek praktyczny wymiar, czy stanowi jedynie temat rozważań naukowców szacujących ryzyko na całym świecie?

  Dział
  Rozpoznawanie zagrożeń
  Data publikacji
  2022-02-10
wszystkie artykuły autora

do góry