• Tłumacz języka migowego
Wydało się

Biegły i pożary - praktyka

15 Marca 2022

Tomasz Sawicki, „Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)”, Specjalistyczne Biuro Badań Pożarów, Lubin 2021Nakładem Specjalistycznego Biura Badań Pożarów we wrześniu 2021 r. ukazała się książka Tomasza Sawickiego pt. „Opinia biegłego z dziedziny pożarnictwa jako dowód w sprawach karnych o pożary (przykłady praktyczne)”.

Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy zawiera zwięzłe informacje na temat postępowania karnego oraz pozycji prawnej biegłego sądowego uregulowanej w art. 193-203 Kodeksu postępowania karnego. W rozdziale tym poruszono także opiniowanie spraw o pożary przez biegłych z dziedziny pożarnictwa.

W rozdziale drugim w sposób syntetyczny wyjaśniano znamiona przestępstw „pożarowych”, które zostały opisane w kolejnych rozdziałach publikacji (…). Rozdziały trzeci i czwarty zawierają analizy 34 spraw rozpoznawanych przez sądy pierwszej instancji w postępowaniach karnych o pożary (podpalenia, zaprószenia ognia, od urządzeń grzewczych, instalacji i urządzeń elektrycznych, w procesach technologicznych) oraz w sprawach okołopożarowych (wybuchy przestrzenne i rozprzestrzenianie się tlenku węgla.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie stanowisk wyrażonych w opiniach biegłych powołanych przez sądy w sprawach karnych o pożary oraz ich znaczenia dowodowego w praktyce sądowej.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa, kandydatów na biegłych oraz strażaków PSP, którzy zajmują się wstępnym ustalaniem przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru, a także innych osób zajmujących się tą problematyką

(ze wstępu do książki)

Więcej o tej pracy na stronie: www.badanie-pozarow.pl.

do góry