• Tłumacz języka migowego
WWW@pożarnictwo Krystian Surowiec

Pomocny Florian

19 Kwietnia 2023

Aplikacja internetowa www.florian-straz.pl powstała jako narzędzie do wspomagania zarządzania i komunikacji w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP, będąc przedmiotem pracy dyplomowej. Jest dostępna na wszystkich urządzeniach z przeglądarką internetową i dostępem do internetu, w tym na smartfononach.

Przed implementacją programu w danej JRG należy wprowadzić do bazy dane wszystkich funkcjonariuszy, a także przekazać im hasło do pierwszego logowania. Pomoże to uniknąć wycieku danych.
Główną funkcjonalnością aplikacji www.florian-straz.pl jest dostęp każdego funkcjonariusza JRG do danych dotyczących wyposażenia i jego rozmieszczenia w samochodach pożarniczych. Każdy z funkcjonariuszy podczas zmiany służby przeprowadza weryfikację przejmowanego sprzętu w samochodach, wykorzystując aplikację zainstalowaną na urządzeniu mobilnym. Informuje ona, kto i kiedy dokonał ostatniej weryfikacji sprzętu oraz w przejrzysty sposób pokazuje braki w wyposażeniu za pomocą kolorów: zielony oznacza, że wyposażenie zweryfikowano, czerwony - brak wyposażenia (ryc. 3). Program umożliwia każdemu użytkownikowi dodanie nowego sprzętu do samochodów pożarniczych w celu aktualizacji bazy danych. Aplikacja zapamiętuje, kto i kiedy tego dokonał.
Kolejną funkcjonalnością programu jest dostęp do grafików służb w JRG (ryc. 4). Znajdują się one na serwerach www.drive.google.com. Modyfikacji w grafikach służb mogą dokonać tylko dowódcy. Pozostali użytkownicy mają możliwość odczytu dokumentów w programie.
Ze względu na możliwość awansów poszczególnych użytkowników oraz przeniesienia na inne zmiany aplikacja umożliwia wprowadzenie przez każdego funkcjonariusza konfiguracji dotyczących stopnia, stanowiska i zmiany służbowej. Każdy użytkownik w dowolnym momencie może zmienić hasło oraz adres e-mail związany ze swoim kontem.
Program został rozbudowany o bazę wiedzy z obowiązującymi skryptami szkoleniowymi zatwierdzonymi przez Komendę Główną PSP (ryc. 5).
Aplikacja przeszła pomyślnie testy w JRG 3 w Ustce KM PSP w Słupsku

1 Strona główna 2 Menu główne 3 Wyposażenie - widok mobilny
4 Grafik 5 Baza wiedzy 6 Ustawienia

 

Krystian Surowiec Krystian Surowiec

kpt. Krystian Surowiec jest zastępcą dowódcy zmiany, nurkiem MSWiA, zastępcą dowódcy Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej „Ustka” i zastępcą dowódcy Pomorskiej Kompanii Honorowej

do góry