• Tłumacz języka migowego
WWW@pożarnictwo

Ochrona w pracy

25 Marca 2016

Niebezpieczne sytuacje najczęściej zdarzają się tam, gdzie najmniej się ich spodziewamy. Stąd tak dużo wypadków w domach. Drugim takim miejscem jest miejsce pracy. A że spędzamy w nim sporą część naszego życia, zapraszam dziś na stronę internetową Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego: www.ciop.pl

Już na stronie głównej znaleźć można niemal wszystko. Są wiadomości o samym instytucie, aktualności, nowości prawne, odesłanie do czasopism CIOP-PIB, kampanie społeczne i wiele, wiele więcej. Menu główne też pęka w szwach. Nie ma jednak mowy o tym, by na stronie panował chaos - mimo ogromu informacji po portalu można się poruszać swobodnie i intuicyjnie. Autorzy skupili się bardziej na zawartości merytorycznej, a nie na grafice.

Na uwagę zasługują z pewnością podstrony, które spokojnie mogłyby stać się odrębnymi portalami. Jedna z nich dotyczy przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, znajduje się tu także baza przepisów, procedur i druków. To naprawdę bank wiedzy. Podobnie jest z kartami charakterystyk zagrożeń zawodowych - w wykazie umieszczono bogaty katalog zawodów, w tym strażaka, zachęcam więc do przyjrzenia się zamieszczonym na tej karcie zagrożeniom.

Olbrzymi zastrzyk informacji znajdą także osoby zainteresowane problemem hałasu w środowisku pracy. Wszystkie zostały posegregowane na materiały merytoryczne i szkoleniowe oraz narzędzia komputerowe.

Nieco bardziej dopracowane graficznie są bazy wiedzy: o zagrożeniach szkodliwymi czynnikami biologicznymi (Baza BIOINFO), o zagrożeniach chemicznych i pyłowych (CHEMPYŁ) oraz algorytmy przedstawiające sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach (zakładka Pierwsza pomoc). CIOP-PIB zadbał także o wychowywanie dzieci i młodzieży, umieszczając materiały pomocnicze dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a nawet uczelni wyższych. Nauczyciele i pedagodzy mogą z nich korzystać bezpłatnie.

Naprawdę nie sposób w tak krótkim materiale przedstawić wszystkiego, co znajduje się tym w rozbudowanym serwisie. Dlatego zachęcam do osobistego zwiedzania.

eM.

marzec 2016

do góry