• Tłumacz języka migowego
Straż na znaczkach Maciej Sawoni

Rycerz od ognia

24 Lipca 2018

Z okazji 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej, 14 października 2017 r. wszedł do obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy z przywieszką. 

Znaczek - Rycerz od ognia

Na przywieszce przedstawiono sylwetkę ojca Maksymiliana Marii Kolbego, polskiego franciszkanina, męczennika, misjonarza i świętego kościoła katolickiego. W 1927r. ojciec Kolbe założył pod Warszawą klasztor Niepokalanów, tam też z jego inspiracji powstała w lipcu 1931r. ochotnicza straż ogniowa. Strażakami byli wyłącznie bracia zakonni, co było ewenementem na skalę światową.

Maciej Sawoni
marzec 2018

Maciej Sawoni Maciej Sawoni
do góry