• Tłumacz języka migowego
Straż na znaczkach

Wiarą pokonali ogień

8 Marca 2018

Dzięki nieocenionej podpowiedzi ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wybitnego biblisty i zarazem znanego filatelisty, możemy w naszym kąciku zapoznać się z ciekawym znaczkiem, wydanym 9 grudnia 1977 r. w ramach serii „Sarkofagi” przez Pocztę Watykańską. 

 Dzięki nieocenionej podpowiedzi ks. prof. Waldemara Chrostowskiego, wybitnego biblisty i zarazem znanego filatelisty, możemy w naszym kąciku zapoznać się z ciekawym znaczkiem, wydanym 9 grudnia 1977 r. w ramach serii „Sarkofagi” przez Pocztę Watykańską. Na znaczku widoczny jest relief z wczesnochrześcijańskiego sarkofagu, eksponowanego w Muzeum Watykańskim. Przedstawia on trzech młodzieńców w rozpalonym piecu, którym ogień nie czyni krzywdy. To nawiązanie do biblijnych dziejów, kiedy król Nabuchodonozor kazał odlać ze złota posąg pogańskiego bóstwa. Ustawił go w centrum babilońskiej równiny Dura. Na uroczystość poświęcenia posągu wezwał wszystkich dostojników państwowych i rozkazał im złożyć pokłon przed bóstwem. Tylko trzej mężowie izraelscy: Ananiasz, Mizael i Azariasz nie ugięli kolan. Rozgniewany król kazał ich związać i wrzucić do ognistego pieca. Anioł Pański ugasił ogień i przepalił więzy. Widząc to, Nabuchodonozor kazał im wyjść, gdyż zrozumiał, że dali oni wspaniałe świadectwo wierności Bogu w pogańskim świecie.

Maciej Sawoni

luty 2018

do góry