• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Paweł Gromek, Waldemar Jaskółowski, Szymon Ptak

Zmiany formalnych mierników prewencyjnych dotyczących ryzyka powstania pożarów lasów w kontekście zmian klimatycznych

19 Sierpnia 2016

Evolution of the legal prevention measures concerning forest fire risk in a context of climate change, V. Sanseverino-Godfrin, E. Garbolino, G. Hinojos-Mendoza, Safety Science (2016), s. 1-8.

W artykule zwrócono uwagę na istotną konsekwencję postępujących zmian klimatycznych. W Europie powodują one wzrost ryzyka powstania pożarów lasów. Okazuje się, że dotychczas wykorzystywane mierniki nie oddają w pełni charakteru aktualnych uwarunkowań omawianego zagrożenia. W samej tylko Francji skutkuje to niedostosowaniem polityki publicznej do wymagań związanych z opisywanym problemem.

Autorzy skupili uwagę na terytorium Korsyki - najbardziej zalesionej wyspy Morza Śródziemnego. Występują na niej szczyty górskie o wysokości przekraczającej 1000 m. Wpływa to istotnie na układ dróg oraz lokalizację miejscowości. Dostęp pojazdów (np. pożarniczych) do wielu miejsc w głębi wyspy jest bardzo utrudniony.

Naukowcy dokonali przeglądu formalnych mierników ryzyka pożarowego lasów we Francji. Bazowali na rezultatach działań legislacyjnych podejmowanych na początku lat 80. XX w. Współczesne regulacje wydają się odpowiednie i kompletne, niemniej jednak postępujące zmiany klimatyczne determinują konieczność ich przeglądu, pod kątem pożytku dla terenów o tak wysokiej podatności na pożary lasów, jak Korsyka. Szczególną uwagę zwrócono na normę środowiskową, plan prewencyjny dla ryzyka naturalnego, francuską normę dotyczącą lasów oraz francuską normę urbanistyczną. Wskazano również sposób ich dostosowania, tak by zapewnić adekwatność przywoływanych w nich mierników ryzyka pożarowego lasów do zmian klimatycznych. Artykuł jest obowiązkową pozycją dla osób zainteresowanych problematyką zarządzania ryzykiem pożarów lasów, planowania bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Data publikacji: sierpień 2016

Paweł Gromek Paweł Gromek
Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Szymon Ptak Szymon Ptak
do góry