• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Wpływ środków ochrony indywidualnej strażaków na poruszanie się

24 Sierpnia 2017

(Effect of firefighters' personal protective equipment on gait), Huiju Park, Seonyoung Kim, K. Morris, M. Moukperian, „Applied Ergonomics” 48 (2015), s. 42-48.

Badania naukowe mające na celu określenie, w jaki sposób środki ochrony indywidualnej strażaków wpływają na wykonywanie przez nich podstawowych czynności ruchowych, przeprowadzono na grupie ośmiu mężczyzn i czterech kobiet. Wszystkie osoby badane to zawodowi strażacy, którzy nie zgłaszali żadnych dolegliwości zdrowotnych ani nie przeszli żadnych zabiegów operacyjnych mogących wpłynąć na wyniki eksperymentów. Podstawowe parametry badanej grupy to: wiek 28,6 lat (+/- 8,3 roku) i 31,5 lat (+/- 13,5 roku), wysokość 183,5 cm (+/- 3,8 cm) i 170,8 cm (+/- 7,6 cm) oraz ciężar ciała 85,5 kg (+/- 15,7 kg) i 68,3 kg (+/- 14,3 kg). Skupiono się na takich parametrach, jak: normalny chód i balans, a także ciśnienie podeszwowe. Aby zwiększyć realizm badania, środki ochrony indywidualnej zostały rozdane jego uczestnikom do użytkowania tydzień, dwa tygodnie wcześniej.

Określono pięć rodzajów testów, zróżnicowanych pod kątem zastosowanego obuwia: test 1 - obuwie sportowe, test 2 - obuwie sportowe z ubraniem specjalnym, test 3 - obuwie sportowe z ubraniem specjalnym i aparatem ochrony dróg oddechowych, test 4 - obuwie specjalne skórzane z ubraniem specjalnym i aparatem ochrony dróg oddechowych, test 5 - obuwie specjalne gumowe z ubraniem specjalnym i aparatem ochrony dróg oddechowych. W artykule zamieszczono podstawowe dane cechujące poszczególne elementy środków ochrony indywidualnych, m.in. ciężar, długość, materiał, dane elementów metalowych stanowiących wzmocnienia.

Na uwagę zasługuje m.in. spójność wyników uzyskanych na próbach mężczyzn i kobiet. Nie stwierdzono też znaczących różnic w wartościach wyników dla różnych zestawów środków ochrony indywidualnej i ubrania sportowego. Należy jednak zaznaczyć, że wniosek ten sformułowano dla krótkotrwałego użytkowania wspomnianych środków ochrony.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

sierpień 2017

do góry