• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Metody ewakuacji podczas pożaru z perspektywy osób z niepełnosprawnością ruchową

27 Września 2017

Perspectives of occupants with mobility impairments on evacuation methods for use during fire emergencies, Kathryn Butler, Erica Kuligowski, Susanne Furman, Richard Peacock, Fire Safety Journal 91 (2017), s. 955-963.

Od czasu tragicznego w skutkach ataku na World Trade Center oczy wielu decydentów, nie tylko w USA, zwróciły się na kwestie związane z bezpieczeństwem ewakuacji - również ewakuacji osób z niepełnosprawnością ruchową (które samodzielnie nie są w stanie poruszać się klatkami schodowymi). Problem ten, nadzwyczaj żywotny w kontekście budynków wysokich i wysokościowych, rozwiązuje się w różnych częściach świata na różne sposoby, np. poprzez instalację dźwigów osobowych dostosowanych do pracy w warunkach pożaru. Jak jednak na takie rozwiązanie zapatrują się sami zainteresowani? Autorzy artykułu przeprowadzili wywiady z 51 osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi z pięciu różnych obszarów aglomeracyjnych w Stanach Zjednoczonych. Tematem rozmów były kwestie ewakuacji z wysokich i wysokościowych budynków z akcentem na perspektywę - jak ewentualną ewakuację wyobraża sobie właśnie osoba ograniczona ruchowo.

Od wielu lat w świadomości społecznej funkcjonuje przeświadczenie, że w warunkach pożaru nie powinno się korzystać z dźwigów osobowych. A przecież wiadomo, że w razie pożaru i tak zjeżdżają one na ten sam poziom, na którym znajduje się wyjście z budynku, jedynie ponowna jazda w górę możliwa jest jedynie specjalnie przystosowanymi windami, w tym windami przeznaczonymi dla ekip ratowniczych. Czy osoby z niepełnosprawnościami są w stanie pokonać lęk i korzystać z wind do celów ewakuacyjnych? Czy wybiorą trudniejszą drogę przez klatki schodowe, zdając się na łaskę innych lub narażając na ryzyko upadku? Wreszcie: jak zwiększać świadomość społeczną w tym zakresie? Na te pytania odpowiadają autorzy prezentowanego artykułu.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Wrzesień 2017

do góry