• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Skutki awarii przenośnych zbiorników ciśnieniowych w warunkach pożaru

27 Września 2017

Mobile gas cylinders in fire: Consequences in case of failure, Rico Tschirschwitz, Daniel Krentel, Martin Kluge, Enis Askar, Karim Habib, Harald Kohlhoff, Patrick P. Neumann, Sven-Uwe Storm, Michael Rudolph, André Schoppa, Mariusz Szczepaniak, Fire Safety Journal 91 (2017), s. 989-996.

Butle z mieszaniną propanu i butanu powszechnie wykorzystywane są na obszarach, gdzie nie funkcjonują sieci gazociągowe, ale także na kempingach czy w mobilnych pojazdach oferujących usługi gastronomiczne. Zasady korzystania z nich uwzględnione zostały w wielu aktach prawnych i normach technicznych, co powinno gwarantować bezpieczeństwo użytkowników tego typu zbiorników. Medium to używane jest także w samochodach z odpowiednim napędem. W tym wypadku przepisy wymagają szeregu zabezpieczeń, choćby w formie zaworu nadciśnieniowego. Szczególnie w przypadku popularnych 11 kg butli, zagrożenie wzrasta w momencie, kiedy w ich otoczeniu powstanie pożar. Przez jaki czas butla spełnia swoją rolę i zapobiega wydostaniu się gazu na zewnątrz?

Autorzy przeprowadzili interesujące badania, poddając 15 butli napełnionych propanem oddziaływaniu pożaru, a dokładniej różnym jego typom. Jednocześnie monitorowane były przyrosty temperatury w kilku miejscach butli. Także przyrosty ciśnienia w odległości 5 m od butli były rejestrowane, a cały eksperyment nagrywano kamerą szybkorejestrującą. Badanie miało na celu poznanie rzeczywistych zagrożeń związanych z coraz powszechniejszym użytkowaniem alternatywnych paliw samochodowych: gazu propan-butan, gazu ziemnego, sprężonego metanu. W jaki sposób wpłynie to na bezpieczeństwo ekip ratowniczych? Odpowiedź Czytelnik znajdzie w prezentowanym artykule. 

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Wrzesień 2017

do góry