• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Organizacja prewencji społecznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego

27 Września 2017

An organizational process for promoting home fire safety in two community settings, Carlee Lehna, Stephanie Twyman, Erin Fahey, Mary-Beth Coty, Joe Williams, Drane Scrivener, Gracie Wishnia, John Myers, burns 43 (2017), s. 162-168.

Statystyki wskazują, że pożary wewnętrzne powstają zazwyczaj nieintencjonalnie i można im zapobiec. Autorzy artykułu powołują się na inspekcje przeprowadzone w brytyjskich domach prywatnych, podczas których sprawdzano poziom bezpieczeństwa. Przyczyniło się to do istotnego zmniejszenia liczby pożarów, a w konsekwencji doprowadziło do obniżenia liczby osób poszkodowanych. Spoglądając na zjawisko od strony społecznej - najskuteczniejszym sposobem na zmianę przyzwyczajeń i budowanie zachowań probezpiecznych jest bezpośredni kontakt szkolonego ze szkolącym. Właśnie w tym celu na świecie powołuje się specjalne jednostki organizacyjne w obrębach komend staży pożarnej, które specjalizują się w obszarach edukacji publicznej i prewencji społecznej.

Autorzy artykułu powołują się na bogatą literaturę wskazującą konkretne przykłady działań prewencyjnych i ich bezpośredni wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa danej społeczności. Następnie przeprowadzają szczegółową analizę, w jaki sposób dobrać właściwe metody szkolenia, by skutecznie edukować określoną grupę odbiorców (w tym przypadku dorosłe osoby w podeszłym wieku). Następnie autorzy prezentują gotowe do wdrożenia rozwiązania dla jednostek prewencji społecznej. W dobie rosnącego zainteresowania edukacją publiczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej artykuł stanowi solidny fundament dla tego typu działań. Szczególnie że straż pożarna w coraz szerszym stopniu przejmuje na siebie zadania edukowania społeczeństwa. 

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Wrzesień 2017

do góry