• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Bezpieczeństwo pożarowe grup szczególnie zagrożonych: wyzwania dla wielopłaszczyznowej współpracy w norweskich obszarach miejskich

1 Grudnia 2017

Fire safety for vulnerable groups: The challenges of cross-sector collaboration in Norwegian municipalities, K. Halvorsen, P.G. Almklov, G. Gjøsund, „Fire Safety Journal” 92 (2017), s. 1-8.

Jakie grupy społeczne narażone są na podwyższone ryzyko utraty życia lub zdrowia w warunkach pożaru? Otóż według źródeł norweskich, opartych na statystykach, zaliczyć do nich można osoby w podeszłym wieku, osoby wymagające opieki służb społecznych i osoby uzależnione. Autorzy artykułu zwracają uwagę, że problem może narastać w kolejnych latach w związku z postępującym starzeniem się populacji w wielu krajach europejskich. Można zidentyfikować trzy obszary, które wpływają na zagrożenie pożarowe jednostek: otoczenie społeczne (sytuacja rodzinna, dostępne usługi społeczne itd.), otoczenie techniczne (stan obiektu, środki zabezpieczeń itd.), czynniki indywidualne (możliwości poznawcze, sprawność fizyczna, stan zdrowia itd.). 

Badacze prezentują wyniki własnych badań jakościowych, bazujących głównie na wywiadach z funkcjonariuszami straży pożarnej. Na podstawie badań opracowano model ukazujący potrzebę wielopłaszczyznowego współdziałania służb i środowisk społecznych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pożarowego. Wartość uzyskanych wyników zwiększają nakierowane na praktyczne wykorzystanie rekomendacje na trzech poziomach: krajowym, lokalnym oraz na poziomie działania służb ratowniczych.
Efektywna ochrona przeciwpożarowa szczególnie narażonych grup społecznych wymaga szerokiej współpracy, wykraczającej poza mentalne, ale i organizacyjne granice instytucji i branży zawodowych. Tylko poprzez konsultacje, wspólne projekty i dyskusje możliwe jest dostosowanie działań służb ratowniczych do realnych potrzeb zmieniającego się społeczeństwa. Prezentowany artykuł jest solidnym zbiorem wskazówek i opisów rozwiązań stosowanych w Norwegii. Czemu bowiem nie czerpać ze sprawdzonych praktyk, od lat wdrażanych w innych krajach?

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
listopad 2017 

do góry