• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Inżynieria pożarowa w budynkach drewnianych

24 Sierpnia 2017

(Fire safety engineering in timber buildings), B. Östman, D. Brandon, H. Frantzich, „Fire Safety Journal” (2017), przyjęty do druku.

Właściwości palne drewna to jedna z głównych przyczyn ograniczeń w stosowaniu go jako materiału budowlanego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku elementów konstrukcyjnych. Autorzy dokonali analizy na podstawie rozwoju regulacji branżowych i zasad inżynierii bezpieczeństwa pożarowego, ostatnich badań dotyczących wykorzystania drewna jako materiału konstrukcyjnego oraz bieżącego stanu wiedzy w tym zakresie, a także implementacji koncepcji projektowania bezpieczeństwa pożarowego w wysokich budynkach drewnianych.

Szeroką analizą literatury przedmiotu objęto m.in. publikacje Fire Protection Research Institute, w tym rekomendacje dotyczące testowania nowych i innowacyjnych rozwiązań drewnianych i hybrydowych, pożarów testowych w pełnej skali ram drewnianych, analizy ekonomiczne. W artykule szeroko omówiono takie kwestie, jak: strategie projektowania bezpieczeństwa pożarowego, cele bezpieczeństwa pożarowego, minimalizowanie strat pożarowych, określanie projektowych poziomów odporności ogniowej, a także pożarowe eksperymenty w pełnej skali (przeprowadzone w Japonii, Kanadzie i Europie).

Zasadniczą część opracowania stanowią wyniki implementacji bieżącego stanu wiedzy w obszarze projektowania bezpieczeństwa pożarowego w wysokich budynkach drewnianych. Poruszono m.in. następujące aspekty: klasyczne podejście do gaszenia pożarów, tryskacze, alternatywne rozwiązania projektowe dla tryskaczy, rozwój pożaru a czasy działania systemów zabezpieczeń, rozwój pożaru połączeń pomiędzy drewnianymi elementami konstrukcyjnymi, zewnętrzne rozprzestrzenianie się pożaru oraz rozprzestrzenianie się pożaru pomiędzy budynkami.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. dr inż. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

sierpień 2017

do góry