• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Objawy zespołu stresu pourazowego, narażenie na traumę związaną ze służbą oraz zażywanie substancji psychoaktywnych przez ratowników tzw. pierwszej linii frontu

17 Października 2022

W badaniach naukowych wykazano, że objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD - Post Traumatic Stress Disorder) zwiększają ryzyko zażywania substancji psychoaktywnych w populacji ogólnej. Osoby realizujące zadania operacyjne w służbach ratowniczych, np. ratownicy medyczni czy strażacy, są bardziej narażeni na sytuacje niosące za sobą ryzyko wystąpienia traumy (PTE - Potentially Traumatic Event). Ich rutynowe, codzienne obowiązki służbowe są tego przyczyną.

Autorzy artykułu postanowili przyjrzeć się dotychczas niebadanemu powiązaniu między PTSD i PTE oraz między nimi i używaniem substancji psychoaktywnych (w populacji ratowników realizujących zadania na pierwszej linii frontu - tzw. ang. first responders). Analiza miała na celu ustalenie, czy zażywanie narkotyków lub alkoholu związane jest z pełnioną funkcją oraz powierzonymi podczas służby zadaniami do wykonania, bez uwzględniania zmiennych demograficznych czy wsparcia społecznego.

Badanie przeprowadzono na 885 respondentach, średnio w wieku 37 lat; 59% grupy stanowili mężczyźni, 91,5% było rasy białej. Pochodzili ze wszystkich 50 stanów USA, Wysp Dziewiczych oraz Portoryko. W analizie regresji (metodzie służącej modelowaniu związków pomiędzy dwiema lub więcej zmiennymi) uzyskano wyniki potwierdzające, że objawy PTSD były istotnie związane z używaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych bez względu na pozostałe zmienne. Wyniki przeprowadzonych badań jasno wskazują na potrzebę okresowej oceny PTSD w korelacji z zażywaniem alkoholu i narkotyków wśród ratowników tzw. pierwszej linii frontu.

 

Posttraumatic stress disorder symptoms, work-related trauma exposure, and substance use in first responders, Jessica L. Bonumwezi, Danielle Tramutola, Jacqueline Lawrence, Holly M. Kobezak, Sarah R. Lowe, Drug and Alcohol Dependence 2022, 237

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry